In gesprek met Zorggroep Almere over investeren en keuzes makenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Veel zorginstellingen investeren de komende jaren in (vervangende) nieuwbouw. Zorgkantoren willen dat in 2025 de eerste 25.000 extra plaatsen gerealiseerd zijn. Vaak komt hier een externe financieringsbehoefte uit. Zo ook bij Zorggroep Almere.

Naast deze forse, maar noodzakelijke groeiambitie, doen zich ook diverse renovatie projecten en een duurzaamheidsopgave voor. Hierdoor was het nodig om extra financiering te arrangeren. Hoe is dit proces verlopen? Andrea Remmers, manager Financiën en Control neemt ons mee in de uitdagingen, de keuzes en de unieke financieringsstructuur.

Waarom hebben jullie gekozen voor externe financiering?

Door de omvang van de projecten zijn er onvoldoende eigen middelen beschikbaar om de investeringen zelfstandig te financieren, ondanks het feit dat we een groot deel van de uitbreiding van plaatsen samen met woningcorporaties realiseren. De banken eisen immers een minimale inzet aan eigen middelen. Ook de huurpanden vereisen een inzet aan eigen middelen aangezien de inbouw bij Zorggroep Almere komt te liggen.

De investeringen hebben effect op de financiële ratio’s op concernniveau waardoor inzicht noodzakelijk is. De integrale meerjarenraming (onze investeringsprognose) geeft een goed beeld van de mate waarin de gewenste investeringen financieel verantwoord zijn. Zo bevatten ze kengetallen zoals de solvabiliteit, net debt / EBITDA ratio en de DSCR, waarvoor interne grenswaarden worden vastgesteld op basis van de risicobereidheid en financiële bijstuurmaatregelen. Dit geeft een goed beeld in wat de mogelijkheden zijn qua investeringen en de noodzaak van externe financiering.

Wat zien jullie als grootste meerwaarde van het aantrekken van externe financiering?

Als zorgaanbieder willen we voldoende eigen middelen beschikbaar hebben voor de reguliere bedrijfsvoering. Op het moment dat we aanzienlijk investeren en onze groeiambitie ook forse transitiekosten met zich meebrengt, geeft de inzet van externe financiering extra comfort en financiële ruimte. Je weet immers nooit wat de toekomst nog brengt. Dan wil je niet tegen de limiet van je middelen aanlopen, maar de ruimte hebben om te anticiperen.

Waar zijn jullie gestart met het proces?

We zijn gestart met de meerjarenplanning. Door dit gezamenlijk met Finance Ideas op te stellen ontstonden er verdiepende vragen waar we zelf nog niet aan gedacht hadden. Is dit wel de juiste aanvraag? Kunnen we er niet op een andere manier naar kijken? Welke oplossingen zijn er nog meer beschikbaar? Soms zit je zelf zo vast op een koers dat je de mogelijke oplossing niet ziet omdat die net buiten je eigen expertise valt.

Hoe ga je verder vanuit de meerjarenplanning?

Er is een verdere detaillering nodig van de verschillende projecten. Vanuit het eerdere project van Floriade (een nieuw verpleeghuis met meer dan 100 plekken) hadden we samen met Finance Ideas een liquiditeit prognosemodel gemaakt, maar dan kijk je vooral naar de hoofdlijnen. Met het aantrekken van externe financiering voor deze uitbreidingen, renovatie- en duurzaamheidsprojecten ga je meer in op het detailniveau van de investering. Je moet daarvoor een stuk concreter zijn en daar pas je de meerjarenraming en het informatiememorandum op aan.

Wat maakt deze financieringsstructuur zo uniek?

In de sparringsessies kwamen we erachter dat de benodigde financieringsbehoefte vooral werd veroorzaakt door de eenmalige transitiekosten en dat de duurzaamheid opgave een aanzienlijke rol speelde. De invulling hiervan was echter nog weinig concreet waardoor je het risico loopt dat de uitgaven naar achter schuift en daardoor automatisch minder financiering nodig is. Tevens lenen duurzaamheidsinvesteringen zich goed voor een vaste geldlening op het moment dat ze concreet zijn. Dit leidde ertoe dat de financieringsbehoefte enkel ontstond in het geval van tegenvallende scenario’s en gedurende een periode van vijf jaar.

Een traditionele vaste geldlening was dus niet de oplossing en regulier werkkapitaal bood juist weer te weinig zekerheid. Toen kwam vanuit Finance Ideas de oplossing om de aanvraag in te steken als een vijf jaar gecommitteerde rekening courant faciliteit met een zeer brede doelbepaling. Hiermee werd zekerheid en comfort gegeven voor de komende vijf jaar. Een gecommitteerde periode die banken normaliter niet willen verstrekken, maar nu wel bereid waren te verstrekken.

Wel even een andere vraag voor de banken dan dat ze gewend zijn. Hierin wordt ook direct de meerwaarde van het werken met een externe partij duidelijk. Zij bedachten een vernieuwende oplossing en stemde dit af met de bank. Dat is fijn omdat je een ander soort relatie hebt met de bank en een externe partij kan en durft dit te vragen.

Wat was de doorlooptijd van het project?

Eigenlijk best kort, circa drie tot vier maanden. De tijdsplanning voor het laatste deel was aardig krap omdat we in het voortraject langer bezig zijn geweest. Het leek dus een aardig ambitieuze planning, maar die is wel gehaald. Ook hierin heb ik persoonlijk een grote meerwaarde gevoeld van het werken met een externe partij die de planning goed bewaakt en de aanjaagrol vervult.

Helpt de inzet van een externe partij in het relatiemanagement

Je kunt niet alle petten zelf opzetten. Als je alles zelf doet is dit een lastig punt. Aan de ene kant wil je het proces scherpstellen, voldoende eisen stellen aan de bank, maar ook de relatie goed houden. Het vinden van de juiste balans is daarin best lastig. Ook daarin werkt een externe partij als aanjager, waardoor ik me kan focussen op het onderhouden van de relaties. Maar de ervaring is dat dit tijdens het project heel goed is gelopen.

Welke inzichten heeft dit project je gegeven?

Inzicht in de risico’s en het waarom. We hebben bewust gekozen om externe kennis en deskundigheid bij dit proces te betrekken. Maar uiteindelijk gaat het om onze financiering. Ik vond het erg fijn dat er steeds weer ruimte was om te sparren over uitkomsten, keuzes en mogelijkheden. Een externe adviseur bedenkt iets en zet het neer, maar wij moeten het uiteindelijk wel begrijpen, het kunnen vertalen en de risico’s kunnen benoemen. Hierdoor sta je veel sterker bij het Raad van Toezicht en het bestuur. Dit geeft vertrouwen voor alle partijen.

Wat heeft deze financieringsstructuur jullie gebracht?

Het heeft in elk geval een stukje zekerheid opgeleverd. Dat we naast de financiering ook nagedacht hebben over een terugval scenario als dat nodig is. Dat vind ik wel een heel prettig idee.

Het belangrijkste is de invulling van de structuur. We waren nooit zelf tot deze financieringsstructuur gekomen omdat we niet het volledige overzicht van de mogelijkheden scherp hadden. Dat alleen is al een mooi resultaat. Daarbij vond ik het kunnen sparren over de resultaten echt een meerwaarde: “wat blijkt nou uit zo’n analyse?” Zelf kom je niet altijd tot dezelfde conclusie en ben je misschien wel te voorzichtig. Het is fijn om die spiegel voor te krijgen, dat verrijkt ook je eigen kennis en ontwikkeling en het geeft een stukje breed gedragen zekerheid binnen onze instelling.

Ondersteuning bij financieringstrajecten

Doordat wij veel financieringstrajecten voor zorginstellingen begeleiden hebben we een goed beeld van de enorme informatie die financiers vragen. De kunst is deze informatie te verzamelen en vervolgens te structureren tot een volledig en overzichtelijk informatiepakket. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Pim Diepstraten.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw financieringstraject

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...