Hoe beoordeel ik het tarief van mijn basisrentelening?Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Veel zorginstellingen hebben fixed basisrenteleningen. Hoe zijn deze basisrenteleningen eigenlijk opgebouwd? Op welk deel heeft u als zorginstelling zelf invloed? De coupon van de basisrenteleningen bestaat uit twee componenten: een vaste rente (basisrente) en de kredietopslag (spread). De basisrente staat gedurende de hele looptijd van de lening vast. De looptijd van de kredietopslag kan echter verschillen van de looptijd van de basisrente en tussentijds worden herzien. Op dat moment moet u met uw bank om tafel om de spread opnieuw vast te stellen. Maar hoe beoordeelt u het tarief dat de bank u voorlegt?

Hoe is de kredietopslag opgebouwd?

De kredietopslag is afhankelijk van de op dat moment geldende markt. Hierin spelen de volgende zaken een rol:

Fundingkosten
De kosten die de bank – naast de rentebasis – maakt voor het inkopen van geld op de financiële markten. Dit is mede afhankelijk van hoe de bank is gefinancierd, de buffer die zij moet aanhouden, maar ook het type en de looptijd van de af te sluiten lening. Lees meer hierover in het artikel van Pim Diepstraten.

Risicokosten
De opslag wordt ook bepaald door het risicoprofiel dat de leningnemer heeft. Afhankelijk van hoe groot de kans wordt ingeschat dat een zorginstelling het verstrekte krediet niet kan terugbetalen, dient de bank een hoeveelheid kapitaal aan te houden. Hiervoor worden eveneens kosten gemaakt.

Operationele kosten
Banken maken vaste en variabele kosten om de financiering te kunnen verstrekken. De variabele kosten kunnen afhangen van onder meer complexiteit, hoogte, looptijd en type financiering.

Winstmarge
Tot slot speelt ook de gehanteerde marge van de bank een rol om, na aftrek van belastingen, winst te maken.

Waarom verschillen kredietopslagen onderling?

Als gevolg van bovenstaande factoren verschillen kredietopslagen niet alleen onderling tussen de banken, maar zijn tarieven bij eenzelfde bank ook afhankelijk van de leningnemer, het moment van afgifte, de looptijd en het type lening. Als buitenstaander is het niet mogelijk zicht te krijgen op het beleid van een bank. Daarnaast is haar funding niet real time en kent deze geen perfecte hedge. Met andere woorden: de portefeuille van leningen waarmee de bank is gefinancierd komt niet één op één overeen met de portefeuille uitstaande leningen van de bank. Hierdoor is het ook niet mogelijk deze kosten middels marktinformatie te simuleren. Dit maakt het bijzonder lastig om een uitspraak te doen over de operationele kosten, funding kosten en winstmarge die banken in rekening brengen.

Wat kan de zorginstelling zelf doen om een gunstige kredietopslag te realiseren?

Het is wel mogelijk offertes te beoordelen aan de hand van referenties. Recente (al dan niet geborgde) overeenkomsten of offertes van zorginstellingen zijn goed bruikbaar voor het maken van een dergelijke vergelijking. Hierbij is het van belang dat de modaliteiten van de referentieleningen vergelijkbaar zijn of dat correcties worden uitgevoerd om deze meer vergelijkbaar te maken. Hierdoor krijgt u inzicht en kunt u de tarieven van uw bank goed beoordelen.

Meet weten over kredietopslag?

Heeft u vragen over kredietopslag? Of wilt u de beoordeling van kredietopslag uitbesteden? Finance Ideas begeleidt zorginstellingen bij het verkrijgen van borging en financiering en kan u helpen bij de beoordeling van de tarieven van uw bank. Met de eigen Bloomberg terminal is inzicht in de ontwikkelingen op de financiële markten, actuele rentestanden en de fundingkosten van banken op ieder moment mogelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze financiële experts kennen de zorgmarkt door en door en denken graag met u mee.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over kredietopslag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...