Zorgkosten stijgen als bankenvertrouwen daaltCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

In de afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen geleid tot onrust op de kapitaalmarkt. Bekende voorbeelden zijn het faillissement van Lehman Brothers en de problemen in Griekenland. Deze onrust heeft tot gevolg gehad dat het vertrouwen van de verschillende partijen in de kapitaalmarkt is afgenomen. Daarbij is het vertrouwen tussen banken onderling afgenomen. Om dit vertrouwen te herstellen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen periode een verruimingsprogramma (Quantitative Easing) uitgevoerd waarvan de uiteindelijke afbouw nog onbekend is. Tegelijkertijd is de regelgeving en het toezicht aangescherpt. De introductie van Basel III en op termijn Basel IV leidt er toe dat banken meer kapitaal moeten aanhouden, dit heeft effect op de zorginstellingen.

De zorginstelling betaalt voor de extra kosten van banken

Het vertrouwen in de banken heeft een direct effect op wat zij moeten betalen voor het ophalen van geld op de kapitaalmarkt. Deze kosten rekenen banken door aan hun klanten, zoals de zorginstelling. Daarnaast betaalt de zorginstelling mee aan de opbouw van het kapitaal door verscherpte regelgeving. Dit tezamen met de debiteurenopslag vormt de totale opslag boven de marktrente die de bank in rekening brengt.

Menig zorginstelling heeft de afgelopen jaren regelmatig een briefje van de bank ontvangen met een aankondiging van opslag in verband met de marktomstandigheden. Bepalingen in de kredietovereenkomst of een herzieningsmoment van de opslag maken dit vaak mogelijk. De zorginstelling heeft echter nagenoeg geen houvast om hierover te onderhandelen en moet afgaan op de blauwe ogen van de accountmanager.

De Itraxx CDS index is een goede indicator van de onrust op de kapitaalmarkt

De Itraxx CDS (credit default swap) index is een goede indicator van de onrust op de kapitaalmarkt en kent een sterke correlatie met de kredietopslagen van banken. In figuur 1 is deze index weergegeven vanaf 2006. Hierin is te zien dat sinds halverwege 2007 de kredietopslagen, naar aanleiding van slecht nieuws, sterke uitslagen omhoog laten zien. Tot op heden zijn ze niet meer op het lage niveau van voor 2007 uitgekomen. De opslag op credit default swaps wordt bepaald door ontwikkelingen op de markt. Zo stegen de opslagen op het moment van de negatieve ontwikkelingen bij Amerikaanse banken als Bearn Stearns en Lehman. De opslagen gingen weer omlaag op momenten dat economisch herstel zichtbaar was. Recentere ontwikkelingen met Griekenland en het verruimingsprogramma hebben een duidelijke impact gehad op het vertrouwen binnen de kapitaalmarkt. Door het beleid van de ECB komen de niveaus van voor 2007 weer in het zicht.

Diverse economische ontwikkelingen hebben geleid onrust op de kapitaalmarkt

Bron:  Thomson Reuters (2006-2012) en Bloomberg (2011-2018), analyse Finance Ideas

Het beleid van de ECB heeft een positief effect op het verkrijgen van leningen

De zorg profiteerde in het verleden van lange looptijden en beperkte opslagen. De structureel toegenomen opslagen en de effecten van strikter bankentoezicht hebben echter reeds hun effect op de zorgmarkt gehad. Mede door het beleid van de ECB zijn de Nederlandse banken de laatste tijd weer bereid om leningen te verstrekken. Dit zien wij ook terug in dalende kredietopslagen en meer mogelijkheden om te onderhandelen. Naast de Itraxx CDS index zijn er ook individuele CDS curven van banken beschikbaar.

Meer inzicht in de fundingkosten?

Heeft u behoefte aan meer inzicht in de fundingkosten van uw bank? Of wilt u sparren over de mogelijkheden rondom het arrangeren van financiering voor uw zorginstelling? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze financiële experts kennen de zorgmarkt door en door en denken graag met u mee.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...