Impactanalyse fusie Kennemer Gasthuis en Spaarne ZiekenhuisCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

De eisen die aan de zorg gesteld worden, zijn steeds hoger. Het is niet in alle ziekenhuizen mogelijk om alle benodigde zorg aan te bieden. Dit gold ook voor het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. Om complexe operaties te kunnen blijven aanbieden en de kwaliteit van de zorg te verbeteren wilden zij fuseren.

Uitdaging

Om de noodzaak en de toegevoegde waarde van de fusie aan te tonen werd Finance Ideas benaderd om de financiële impact in kaart te brengen.

Onze aanpak

De financiële analyse bestaat uit de volgende stappen:

  1. vaststellen risicoprofiel individuele ziekenhuizen
  2. uniformeren van de uitgangspunten
  3. opstellen businesscase fusie en haar synergie-effecten
  4. analyseren gevolgen fusie
  5. presenteren conclusies aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
  6. vaststellen financieringsstrategie
  7. arrangeren financiering

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas is als bedrijfseconomisch adviseur dagelijks betrokken bij financiële prognoses en risicoanalyses in de zorg. Daardoor kent zij de markt, de ontwikkelingen en de sentimenten binnen de zorginstellingen. Tevens is zij vanwege de vele bancaire transacties op de hoogte van marktconforme voorwaarden bij banken en spreekt zij hun taal. Door deze combinatie wordt een financieringsvraagstuk altijd beantwoord vanuit het profiel van de zorginstelling. Dit betekent voor de zorginstellingen de benodigde flexibiliteit in een onzekere toekomst waarbij de voorwaarden marktconform zijn. Naast zo laag mogelijke kredietopslagen vindt Finance Ideas het belangrijk om te kijken naar zekerheid, transparantie en de consequenties van niet-financiële voorwaarden.

Resultaat

Op basis van de financiële analyse heeft de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht haar besluit genomen voor een juridische fusie. Deze analyse stond aan de basis bij het aangaan van een nieuw kredietarrangement waarbij Finance Ideas, in nauwe samenwerking met beide ziekenhuizen, de onderhandelingen heeft gevoerd. Dit heeft geleid tot enerzijds goedkeuring van de betrokken banken voor de juridische fusie en anderzijds zekerheid van financiering voor toekomstige investeringen.

Directeur zorg en senior adviseur
Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...