Indicatieve bestedingsruimte gepubliceerdCategorie Corporatie alert

Onderwerpen , ,

Op donderdag 3 oktober jl. heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de vierde keer de jaarlijkse Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) gepubliceerd. We hebben de belangrijkste conclusies samengevat.

Wat zijn de veranderingen ten opzicht van 2018

De IBW geeft huurdersorganisaties en gemeenten een indruk van de financiële polsstok van hun corporatie. Deze informatie kunnen zij gebruiken bij het maken van prestatieafspraken. De IBW is gebaseerd op cijfers uit de dPi2018 (2019-2023).

Ten opzichte van de IBW 2018 hebben corporaties meer nieuwbouw (€ 3 miljard) en verbeteringen (€ 2 miljard) in de prognose opgenomen waardoor de bestedingsruimte daalt.

Dit effect wordt echter meer dan volledig te niet gedaan door de overgang op de beleidswaarde als waarderingsgrondslag. De beleidswaarde is voor bijna alle corporaties hoger dan de bedrijfswaarde, die tot en met IBW 2018 werd gehanteerd. Bij nieuwbouw van woningen in de DAEB tak heeft dit een toename van de bestedingsruimte van € 20 miljard tot gevolg.

Aandachtspunten

Belangrijke kanttekening hierbij is dat deze toename niet voor alle corporaties en regio’s geldt. Voor twee woningmarktregio’s neemt de IBW per woning juist met circa 10% af.

Voor de DAEB tak bestaat de IBW uit drie bedragen:

  • De ruimte voor nieuwbouw: € 28,8 miljard (was € 16,2 miljard)
  • De ruimte voor woningverbetering: € 22,7 miljard (was  € 13,9 miljard)
  • De ruimte voor huurmatiging: € 0,7 miljard (was € 0,5 miljard)

Voor de niet-DAEB tak bestaat de IBW uit twee bedragen:

  • De beschikbare ruimte voor nieuwbouw bedraagt € 8,9 miljard (was € 9,8 miljard)
  • De beschikbare ruimte voor dividenduitkering aan de DAEB tak bedraagt € 5,0 miljard (was € 4,0 miljard)

Het is nu nog onduidelijk of de hogere beleidswaarde ten opzichte van de bedrijfswaarde later dit jaar gevolgd zal worden door een verlaging van de loan-to-value, omdat de huidige norm van 75% is gebaseerd op de bedrijfswaarde. Als dit zou gebeuren, daalt de bestedingsruimte weer.

Meer weten over de IBW?

Weet u hoe de IBW tot stand komt? Hoe u cijfers kunt interpreteren en welke gegevens invloed hebben op de IBW? Hoe de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB is bepaald in de bestedingsrichtingen? Hoe landelijke gemiddelden vergelijkbaar zijn met uw situatie?

Tijdens de kennissessie: Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) gaat Johan Conijn in op het nieuwe IBW. Johan is de afgelopen drie jaar verantwoordelijk geweest voor de IBW-publicaties en deelt zijn kennis over de betekenis en de beperkingen van IBW graag met u.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over de indicatieve bestedingsruimte

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...