LTV wordt 70% en solvabiliteit 30%!Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Aw en WSW hebben met een bestuurlijke brief de nieuwe normering van de LTV bekend gemaakt. Deze LTV-norm geldt voor DAEB (was 85%), niet-DAEB (was 75%) en Ti (was 85%). De norm voor de solvabiliteit wordt in alle gevallen 30%.

Met de herijkte LTV- en solvabiliteitsnorm wordt gecompenseerd voor de waardestijging van beleidswaarde 2.0. De waardestijging per corporatie is gemiddeld 27%, maar kent een grote spreiding. Vooralsnog ziet het normenkader van Aw en WSW er als volgt uit:

Ratio’sDAEBNiet-DAEBEnkelvoudig / geconsolideerd
ICR1,41,81,4
LTV70% (was 85%)70% (was 75%)70% (was 85%)
Solvabiliteit30% (was 15%)30% (was 40%)30% (was 15%)
Dekkingsratio70%70%70%
Onderpandsratio (WS-M)n.v.t.n.v.t.n.v.t.

Verlaging ICR-norm voor niet-DAEB

De komende maanden onderzoeken Aw en WSW of een verlaging van de ICR-norm voor de niet-DAEB mogelijk is. Daardoor kan meer investeringscapaciteit ontstaan voor niet-DAEB-activiteiten. De uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Moet nu ook de door veel corporaties gehanteerde interne LTV-norm aangepast worden? Jazeker! De beleidswaarde 2.0 is door het gebruik van een generieke corporatiedisconteringsvoet stabieler. Als u gebruik maakt van een eigen norm voor de LTV, dan kan de vluchtstrook worden verkleind.

In één middag op de hoogte van alle wijzigingen?

Tijdens de training beleidswaarde 2.0 nemen we u mee in wat precies wordt gewijzigd, de achtergrond van de wijzigingen, de voor- en nadelen ten opzichte van de oude methodiek en de consequenties voor uw corporatie. Bekijk het programma en de data.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de nieuwe normering van de LTV

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...