ESG Podcast: Maatschappelijk verantwoord beleggen bij Pensioenfonds Detailhandel

, door


Categorie Institutionele beleggers

Onderwerpen , ,

In deze ESG podcast spreekt Wouter Geerlings met Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel en met Henk Groot, hoofd beleggingen van Pensioenfonds Detailhandel. Wouter spreekt met hen over de activiteiten van het pensioenfonds op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en de door het fonds opgezette ‘Sustainable Development Goal’ (SDG) Index.

De podcast bestaat uit de volgende delen:  

Deel 1: Introductie van Pensioenfonds Detailhandel en het MVB beleid [00:52]

Kenmerken van Pensioenfonds Detailhandel

Het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel heeft ongeveer 1,2 miljoen deelnemers en een belegd vermogen van 28 miljard euro. Hiermee behoort zij tot de 15 grootste pensioenfondsen van Nederland. Het Pensioenfonds heeft een vrij simpele beleggingsportefeuille, met een allocatie van 30% naar aandelen, 60% naar obligaties, 5% naar vastgoed en 5% naar cash. Het rente risico van het Pensioenfonds is afgedekt, hetgeen de goede dekkingsgraad verklaart.

De beleggingsovertuiging van het Pensioenfonds: in 2012 en nu

In 2012 is Detailhandel begonnen met het formuleren van het MVB beleid. Reflecterend op die periode geeft Henk Groot aan dat het grote verschil met 2012 is dat er binnen het bestuur breed draagvlak is voor MVB. De aanleiding voor het Pensioenfonds om MVB op te agenda te zetten was een discussie over het opnieuw vastleggen van de beleggingsovertuigingen van Pensioenfonds Detailhandel en het vastleggen van specifiek een beleggingsovertuiging over MVB.

De keuze werd toen gemaakt om de beleggingsovertuiging breed te formuleren. Nu ligt de focus op dat met MVB het risico voor gecorrigeerd rendement verbetert. Een beeld dat steeds meer door de rest van de pensioensector wordt omarmd.

Deel 2: De ontwikkeling van MVB beleid bij het Pensioenfonds [07:25]

Afwegingen bij de formulering van beleid

Na het formuleren van de belegginsovertuigingen werd de vraag gesteld of MVB nu een randvoorwaarde dient te zijn van het beleggingsproces, of juist de kern. Daarbij kwam ook de vraag of de grotere rol van MVB impliceert dat het Pensioenfonds van een passief mandaat naar een actief mandaat over moet schakelen.

Andere vragen die werden gesteld, gingen over de rol van engagement, de rol van het uitsluiten van bepaalde bedrijven en hoe focus aan te brengen over de duurzaamheidstopics die het Pensioenfonds belangrijk vindt. Door het stellen van dergelijke vragen werd het beeld steeds duidelijker over wat het Pensioenfonds nu exact wil met MVB.

De keuze voor de SDG Index

Het Pensioenfonds heeft de keuze voor de SDG index gemaakt om snel aan de slag te kunnen. Zo heeft zij ervoor gekozen om passief te blijven beleggen en is er een aantal duurzaamheidsthema’s gekozen: Arbeidsrechten, Mensenrechten, Bedrijfsethiek en Milieu-en klimaat.

Aangezien de SDG’s het globale referentiepunt zijn voor duurzaamheidsbeleid, zijn al deze thema’s vertaald naar drie SDG’s. De vervolgstap was om deelnemers actief te betrekken bij de keuze voor deze SDG’s. In samenwerking met de Universiteit Maastricht heeft het Pensioenfonds de keuze voor de SDG’s en eventuele toevoegingen aan de deelnemers voorgelegd middels een deelnemersonderzoek. Hieruit kwam naar voren dat de deelnemers graag nog een extra SDG (SDG 12), ‘Verantwoorde Productie en Consumptie’ wensten toe te voegen. Hierdoor werden SDG 8, 12, 13 en 16 het startpunt voor verdere implementatie van het MVB beleid.

Deel 3: Passieve ESG integratie middels de Sustainable Development Goal Index [12:03]

Passief beleggen in lijn met SDG’s die het Pensioenfonds belangrijk vindt

Naar aanleiding van de keuze voor SDG’s is het Pensioenfonds op zoek gegaan naar manieren om deze SDG’s te integreren in het passieve beleggingsmandaat. Het eerste mandaat waarop het Pensioenfonds zich richtte, was de aandelenportefeuille in ontwikkelde markten. De concrete vraag was: hoe kunnen we een hogere weging realiseren voor bedrijven die bijdragen aan de SDG’s en een lagere weging naar bedrijven die dit niet doen? Door een samenwerking aan te gaan met FTSE Russell en Blackrock is het gelukt om dit te bereiken.

De methodologie achter de SDG Index

FTSE Russell heeft een SDG raamwerk ontwikkeld, waarbij zij bepaalde duurzaamheidsindicatoren koppelen aan een SDG thema. Door bedrijven te scoren op basis van deze duurzaamheidsindicatoren, is het mogelijk om inzicht te krijgen in de mate waarin bedrijven bijdragen aan een bepaalde SDG. Daarnaast worden de bedrijven gescreend op basis van een klimaat raamwerk. Dit raamwerk geeft inzicht in de hoeveelheid inkomsten die een bedrijf genereert door middel van duurzame activiteiten en de exposure van een bedrijf ten opzichte van CO2. Het gebruik van beide raamwerken maakt het voor het Pensioenfonds mogelijk om haar beleggingen aan te passen aan de duurzaamheidsthema’s die zij belangrijk vindt.

De duurzaamheidseffecten van de SDG Index

Uiteindelijk heeft deze aanpak de volgende effecten op de portefeuille van het Pensioenfonds:

  • De exposure richting CO2 en fossiele brandstofreserves is gedaald met 50%
  • De exposure naar groene opbrengsten is gestegen met 10%
  • Eerste resultaten laten zien dat de SDG Index in lijn presteert met de huidige benchmark en de oude benchmark.

Belangrijk om te vermelden is dat het Pensioenfonds engagement blijft uitvoeren op bedrijven die relatief minder goed overeenkomen met de SDG thema’s die het Pensioenfonds belangrijk vindt, zodat het Pensioenfonds ook deze bedrijven probeert te veranderen. Daarnaast zijn bedrijven waarvan de weging erg laag is geworden, uit de index gevallen om efficiëntie te waarborgen.

Deel 4: Toekomstplannen van het Pensioenfonds met betrekking tot MVB [20:04]

Henk van der Kolk geeft aan dat het Pensioenfonds zich in de toekomst op een aantal nieuwe activiteiten zal richten met betrekking tot MVB.

  1. Ten eerste wil het Pensioenfonds de SDG Index verder uitrollen van de ‘ontwikkelde markten aandelenportefeuille’ naar de ‘opkomende markten aandelenportefeuille’, om zo de aandelenportefeuille breder in lijn te brengen met de gekozen SDG’s. Het doel is om deze aanpak uiteindelijk uit te rollen over de gehele beleggingsportefeuille.
  2. Ten tweede wil zij focussen op meer samenwerking met andere pensioenfondsen omtrent duurzaamheidsonderwerpen middels engagement. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is het ‘Dutch Engagement Network’, waarbij naast het Pensioenfonds ook Pensioenfonds Horeca & Catering betrokken is. Achmea Investment Management voert bij dit initiatief het engagement uit en Finance Ideas is co-initiator en voert het secretariaat.
  3. Ten derde wil het Pensioenfonds meer focussen op het betrekken van deelnemers bij het (Maatschappelijk Verantwoord) beleggingsproces-en bijbehorende keuzes. Uiteindelijk staat of valt beleid bij het draagvlak van je deelnemers en het is dan ook cruciaal om deelnemers actief te betrekken bij je beleidskeuzes.

Verder luisteren over investment beliefs en ESG?

In onze ESG podcast over MVB investment beliefs spreekt Wouter met Kees Koedijk over maatschappelijk verantwoord beleggen en investment beliefs. In de podcast over de ESG wetenschappelijke literatuurstudie beantwoorden Wouter en Kees de vraag of de belegger verantwoord kan beleggen en de beleggingsportefeuille kan verduurzamen zonder dat dit ten koste gaat van het rendement-/risicoprofiel. In de podcast over klimaatrisico’s in vastgoed praat Piet Eichholtz ons bij over hoe klimaatrisico’s potentieel je vastgoed en vastgoedbeleggingen kunnen beïnvloeden.

Meer weten over de implementatie van ESG-beleid?

Heeft u vragen over deze podcast? Of wilt u verder sparren met onze adviseurs over de mogelijkheden voor uw situatie? Finance Ideas heeft een gespecialiseerd ESG-team die het bestuur, beleggingscommissie en/of bestuursbureau kan ondersteunen bij de implementatie van ESG in de beleggingsportefeuille. Neem contact op met ons team, zij denken graag mee. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over maatschappelijk verantwoord beleggen

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...