Snel en efficiënt aan de slag met een model investeringsstatuut voor de zorgCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Recent hebben we een model investeringsstatuut voor de zorgsector gepubliceerd. Hierin worden het proces en de kaders voor het beoordelen van investeringen en het aangaan van huurverplichtingen omschreven. Doel van het model statuut is u handvatten te bieden voor het professionaliseren van het investeringsbeleid van uw eigen organisatie. Zodat zowel voor de directe project betrokkenen als RvB en RvT helder is hoe en op basis van welke criteria investeringen getoetst worden. Met het model statuut als basis kan deze slag snel en efficiënt worden gemaakt.

Tip: Heeft u het model statuut nog niet ontvangen? U kunt het document hier downloaden.

Scope: hoe kunt u het statuut toepassen?

Het model investeringsstatuut kan zowel worden gebruikt voor (des)investeringen als langlopende huurverplichtingen (al dan niet in combinatie met een eigen investering). Het statuut is primair geschikt voor aanbieders van langdurige zorg, maar kan met een aantal wijzigingen ook door andere type zorginstellingen worden gebruikt.

Het statuut is erop gericht u te ondersteunen met de gedachtevorming en keuzes rondom het investeringsproces. Daarbij wordt getoetst of projecten invulling geven aan de strategie, aansluiten op de strategische en financiële uitgangspunten van het lange termijn huisvestingsplan en de meerjarenraming en voldoen aan de relevante kaders op projectniveau. Tevens wordt aandacht besteed aan de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het investeringsproces.

Belangrijkste uitgangspunten van het model investeringsstatuut

Om u een beter beeld te geven van de toepasbaarheid voor uw organisatie, beschrijven wij onderstaand de belangrijkste uitgangspunten van het model investeringsstatuut:

  • We hebben één statuut gemaakt, ongeacht de omvang van de zorginstelling en de te beoordelen investeringsportefeuille. Het statuut richt zich derhalve op onderdelen die voor alle zorginstellingen minimaal van belang zijn. Eventuele additionele onderdelen (meer fasen in het besluitvormingsproces, extra investeringstoetsen, etc.) zijn niet beschreven.
  • Het model investeringsstatuut dient aangesloten te worden op de specifieke situatie van de zorginstelling. In dit kader zijn in het model drempelbedragen en -percentages opgenomen, die u zelf organisatiespecifiek kunt maken. Ook zijn er diverse tekstboxen toegevoegd, waarin bepaalde keuzemogelijkheden worden toegelicht.
  • Op portefeuilleniveau wordt het investeringsprogramma in feite reeds (vastgoed)strategisch en financieel getoetst. Het investeringsstatuut ziet primair toe op de uitvoering, waarbij wordt getoetst of projecten invulling geven aan de strategie en voldoen aan de strategische en financiële uitgangspunten van het lange termijn huisvestingsplan (LTHP) en de meerjarenraming (MJR).
  • De zorginstelling beschikt over een financieel beleidskader waarin heldere uitspraken worden gedaan inzake de minimale eisen aan financiële kengetallen op concernniveau. Daarmee is helder binnen welke kaders de investeringsopgave gerealiseerd moet worden.
  • De zorginstelling beschikt over een kwalitatief goede financiële MJR. Het investeringsprogramma dat voortvloeit uit de transformatieopgave is voor ten minste tien jaar doorgerekend en als financieel haalbaar beoordeeld.
  • De zorginstelling beschikt over een kwalitatief goed LTHP. Het LTHP is een vertaling van de strategische keuzes van de zorginstelling en definieert de huidige portefeuille en de wensportefeuille en de daaruit voortvloeiende transformatieopgave. Voor ingrepen die op langere termijn plaatsvinden en nog niet zijn uitgewerkt in een concreet investeringsplan, zijn referentieprojecten gedefinieerd waarmee de transformatieopgave wordt ingevuld.
  • De zorginstelling beschikt over een actueel financieel normenkader (rendementseisen) waaraan investeringen kunnen worden getoetst.

Wilt u meer weten over het investeringsstatuut?

Heeft u een vraag over deze uitgangspunten? Of bent u benieuwd naar een voorbeeld model investeringsstatuut? Download hier het model investeringsstatuut zodat u deze als basis kunt gebruiken. Direct zelf aan de slag? Met de opleiding Vastgoedsturing en investeren voor zorginstellingen krijgt u meer grip op uw investeringen.

Sparren over uw beoordelingskader?

Behoefte om te sparren over de kaders voor uw organisatie? Onze adviseurs ondersteunen zowel zorginstellingen als corporaties bij het inrichten van het investeringsproces en bij het formuleren van de kaders waaraan in ieder van de processtappen moet worden voldaan. Deze kaders bevatten zowel maatschappelijke, zorginhoudelijke als financiële toetsen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Stel ons een vraag via onderstaand formulier of neem contact op met Corstiaan Verweij.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het model investeringsstatuut

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...