Onderzoek NZa inzake herijking NHC tariefCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Finance Ideas onderzoek gedaan naar enkele componenten binnen de NHC/NIC – de inzet van eigen vermogen en een reële vergoeding voor het eigen vermogen bij financiering van investeringen in vastgoed en inventaris. Het onderzoek resulteert in een verhouding van 30% eigen vermogen en 70% vreemd vermogen, een vergoeding voor het eigen vermogen van 5,94% en een gewogen rentevergoeding voor eigen en vreemd vermogen van 4,65%. De NZa heeft dit advies overgenomen en besloten om de rente binnen de NHC, als onderdeel van het integrale tarief, per 2018 te stellen op 4,65%.

Uitdaging

In een eerder stadium had TNO reeds onderzoek gedaan naar de vermogenskosten voor vreemd vermogen binnen de NHC/NIC. In samenspraak met brancheverenigingen Actiz, GGZ Nederland en VGN heeft de NZa aan Finance Ideas gevraagd onderzoek te doen naar een vergoeding op het in te zetten eigen vermogen en een reële vergoeding daarop. In een relatief kort tijdsbestek heeft Finance het onderzoek afgerond en in de zomer van 2017 zijn de resultaten overgenomen door de NZa bij het vaststellen van de nieuwe integrale ZZP tarieven.

Waarom Finance Ideas?

Als onafhankelijk adviseur binnen de zorgsector heeft Finance Ideas in het verleden al onderzoek gedaan naar de vermogenskostenvergoeding voor ziekenhuizen. Vanuit deze ervaring kon Finance Ideas het onderzoek binnen korte tijd starten en afronden. Bovendien heeft Finance Ideas veel directe contacten bij zowel zorgaanbieders als financiers, waardoor ook de praktijkgerichte validatie van de onderzoeksresultaten binnen korte tijd heeft kunnen plaatsvinden.

Onze aanpak

Finance Ideas heeft voor het onderzoek een projectteam van drie adviseurs opgezet, ieder verantwoordelijk voor hun eigen onderdeel. De resultaten zijn gebaseerd op een theoretisch goed gefundeerde data-analyse en een meer kwalitatieve en praktijkgerichte validatie van de uitkomsten. Dit laatste heeft onder andere  plaatsgevonden door middel van interviews en een enquête. Na een laatste consultatieronde bij belanghebbenden is het onderzoek afgerond.

Resultaat

In het onderzoek van Finance Ideas is gekeken naar een reële vergoeding voor het eigen vermogen. Zorgorganisaties financieren al snel 30% met eigen vermogen. Finance Ideas komt op basis van de uitkomsten van het onderzoek en na consultatie met de brancheverenigingen tot de volgende resultaten:

  1. Een verhouding van 30% eigen vermogen en 70% vreemd vermogen;
  2. Een vergoeding voor het eigen vermogen van 5,94%;
  3. Een gewogen rentevergoeding voor eigen en vreemd vermogen van 4,65%.

De NZa heeft dit advies overgenomen en besloten om de rente binnen de NHC per 2018 te stellen op 4,65%. De brancheverenigingen Actiz en VGN berichtten al eerder over de aanpassing van de NHC.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...