Knikkert u mee…? De prestatieafspraken!Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Het is weer december, een tijd van terugkijken en vooruitblikken. Dat gebeurt ook in het domein van wonen en zorg. Zo is in veel gemeenten de inkt van de prestatieafspraken voor 2021 nog maar net droog. In steeds meer gemeenten wordt daarin door de lokale overheid en woningcorporaties ook aandacht besteed aan wonen met zorg. Dat leidt (hopelijk snel) tot concrete afspraken over uitbreiding van het aanbod voor mensen met een zorgvraag, want dat is echt hard nodig. Maar wacht eens… waar zijn eigenlijk de zorginstellingen in dat spel?

Knikkers verdelen via de prestatieafspraken

Terugblikkend op 2020 heeft u vermoedelijk verschillende onderzoeken voorbij zien komen die ingaan op het thema wonen met zorg. Vergrijzing, veranderende woonbehoeften en tekorten aan zorgpersoneel vragen om vernieuwende concepten in wonen met zorg en hogere ontwikkelaantallen. Het blijkt dat de deskundigen het daar echt wel over eens zijn. Ook vanuit Finance Ideas is gepubliceerd, in prettige samenwerking met SiRM. Ons onderzoek ‘Waar moeten opa en oma wonen?’ gaat in op de stand van de woonzorgvisies, plus de rollen en instrumenten die gemeenten hebben om in dat speelveld de regie te nemen. Het blijkt dat er nog een hoop te winnen is. Onze verwachting is dat gemeenten in 2021 deze handschoen oppakken en dat in prestatieafspraken een visie op wonen met zorg wordt opgenomen. Onder druk van onder andere de ministeries van VWS en BZK wordt daarbij via de Taskforce Wonen en Zorg aangestuurd op woonzorgvisies met concrete, meetbare prestatieafspraken. Wollige teksten en vage intenties zijn komend jaar niet langer voldoende, bij de prestatieafspraken voor 2022 en verder gaat het steeds meer ‘om het echie’.

Knikkert u al mee?

De interessante vervolgvraag is natuurlijk wie bij het maken van deze afspraken betrokken zijn. Tot nu toe is dit een feestje van gemeenten en woningcorporaties dat volgt uit de Woningwet. Zolang het enkel ging over een woonvisie en het domein wonen, kwamen we daar maatschappelijk gezien nog wel mee weg. Nu het steeds meer over een woonzorgvisie gaat, is het zeer gewenst dat ook zorginstellingen aansluiten. Niet in de laatste plaats is dat in het belang van de instellingen zelf. Wie immers niet meepraat over de spelregels en de verdeling van de knikkers, begint vanuit een positie die meters verder is verwijderd van de pot. En die pot kan aantrekkelijke kansen bevatten, bijvoorbeeld in de vorm van vroegtijdige betrokkenheid bij planvorming voor (nieuwbouw)locaties.

Onze tip voor 2021

De knikkerspellen van wonen en zorg gaan zich in hoog tempo vermengen. Dat krijgt voor een belangrijk deel z’n beslag in woonzorgvisie van de gemeente en de prestatieafspraken die daarbij horen. Misschien is (zijn) de gemeente(n) in uw werkgebied nog niet tot de conclusie gekomen dat uw instelling aan tafel moet zitten zodra het gaat over prestatieafspraken. Als dat zo is, help de gemeente dan – al dan niet in samenwerking met een woningcorporatie – door haar daar aan te herinneren.

Succes en veel plezier met knikkeren!

Meer weten over het realiseren van de woonvisie?

Wilt u weten waar uw gemeente staat op het gebied van wonen en zorg? Om prestaties op het gebied van wonen en zorg te toetsen, hebben we de Benchmark gemeentelijke woonvisies ontwikkeld. Hiermee krijgt u inzicht in het aantal thema’s en de diepgang in elk van deze thema’s ten opzichte van andere gemeenten. De scan is gebaseerd op een door Finance Ideas en SiRM ontwikkelde database met daarin de woonvisies van 339 gemeenten. Vraag de resultaten voor uw gemeente op en plan een toelichting op deze resultaten. Neem hiervoor contact op met Michiel Majoor of via 030 – 232 0480.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over het realiseren van de woonvisie

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...