Deel 2: Resultaten onderzoek interne normen

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Begin dit jaar hebben meer dan 160 corporaties meegedaan aan een kort onderzoek naar interne normen. Een deel van de resultaten zijn beschreven in een eerder artikel: Welke eigen normen hanteren corporaties? De gegevens zijn vervolgens met andere gegevens uit de database vergeleken waardoor er nog meer interessante inzichten naar voren zijn gekomen. Deze bevindingen delen we graag met u.

Interne normen bij woningcorporaties

Nog even terug: meer dan 160 corporaties hebben deelgenomen aan het onderzoek. De omvang van de bol in onderstaande grafiek laat zien hoeveel corporaties een bepaalde combinatie aan interne normen hanteren.

Interne normen bij woningcorporaties

Welke extra bevindingen halen we hieruit?

  • Er is (vrijwel) geen relatie tussen de hoogte van de gerealiseerde ICR en de hoogte van de interne norm. De gemiddelde norm ligt circa 0,7 punt lager dan de gemiddelde gerealiseerde ICR.
  • Corporaties met ruimere interne normen[1] hebben gemiddeld circa 5 tot 10% hogere schuldenlast per VHE dan corporaties met strengere normen.
  • Dat vertaalt zich ook naar de rente uitgaven. Corporaties met ruimere normen geven per VHE ook gemiddeld 5 tot 10% meer uit aan rente.
  • Corporaties met ruimere normen hebben een gemiddelde rente op de bestaande portefeuille van circa 2,9%. Corporaties met strengere normen komen op een vrijwel vergelijkbaar gemiddeld rentepercentage uit. Er lijkt dus geen verschil te zijn tussen corporaties met ruimere of strengere normen voor wat betreft de gemiddelde rente die zij betalen.
  • Corporaties met ruimere normen kennen gemiddeld een hoger saldo uit financieringsactiviteiten (trekking nieuwe geborgde leningen – aflossing geborgde leningen). Dit betekent dat corporaties met ruimere normen relatief meer financiering hebben aangetrokken of relatief minder hebben afgelost dan corporaties met strengere normen.
  • Hieraan gerelateerd is dat het ook lijkt dat corporaties met ruimere normen gemiddeld meer investeren dan wel minder verkopen.
  • Er zijn heel weinig corporaties die alleen afwijken van de externe ICR norm. Als een interne norm van 85% LTV gehanteerd wordt, dan wordt voor de ICR vaak ook aangesloten bij de externe norm.

Meer over bijstuurmogelijkheden en veiligheidsmarges?

De opgaven waar uw organisatie voor staat zijn waarschijnlijk hoger dan de middelen die zij ter beschikking heeft. Interne normen op basis van gefundeerde analyses helpen bij het realiseren van opgaven en maken risico’s inzichtelijk. Ook creëren zij bijstuurmogelijkheden en veiligheidsmarges in het financiële beleid. Hierdoor is het mogelijk om scherper aan de wind te zeilen. Maar zijn uw buffers en interne normen bewúst gekozen? Bij welke risico’s voelt u zich comfortabel? Welke bijstuurmogelijkheden heeft u tot uw beschikking? Een sterk fundament biedt kaders en inzichten in de veiligheidsmarges.

Heeft u behoeften om eens te sparren over uw situatie? Onze adviseurs denken graag mee in het opstellen of aanscherpen van uw financieel beleid. Benieuwd hoe dit proces er in de praktijk uitziet? Lees verder over het project ‘Rochdale over financieel beleid, veiligheid en bijstuurmogelijkheden’.

Zelf aan de slag met norminvesteringen?

Wilt u zelf meer weten over norminvesteringen of de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen? Tijdens de training Financiële sturing duiken we in het sturingsinstrument. Bekijk het programma en de data.

[1] Een corporatie met ruimere normen heeft interne normen die dichter bij de norm van de toezichthouder liggen dan de gemiddelde corporatie in dit onderzoek. Een corporatie met strengere normen heeft interne normen die strenger zijn en verder van de norm van de toezichthouder liggen dan de gemiddelde corporatie in dit onderzoek.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de interne normen bij woningcorporaties

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Recente berichten

Typ hier uw vraag...