Verslag seminar Technologische innovatie in de publieke sectorCategorie Institutionele beleggers, Woningcorporaties, Zorginstellingen

Onderwerpen

Woensdagmiddag 18 april, Spoorwegmuseum Utrecht

Op een prachtige zonnige middag komen genodigden bijeen voor het seminar Technologische innovatie in de publieke sector. Met voor velen als gemeenschappelijke factor dat ze een zakelijke relatie met Rob Rötscheid hebben. Het seminar is georganiseerd om Rob Rötscheid te bedanken voor 14 jaar Finance Ideas. Rob is 1 februari 2018 gestart als bestuursvoorzitter van het WSW.

Na een welkomstdrankje op het perron van het spoorwegmuseum, opent Piet Eichholtz het seminar. Allereerst een kort woord van Thomas Heijdendael waarin Rob wordt bedankt voor zijn bijdrage aan het dna van Finance Ideas. Nieuwsgierigheid, aansluiting bij de behoefte van de klant en je mening geven (zowel intern als extern) zijn drie dingen die Rob heeft meegegeven aan dit dna.

Digitale innovaties in de gezondheidszorg, Daan Dohmen

De eerste spreker is Daan Dohmen, CEO en founder van het zorginnovatiebedrijf FocusCura. Vanwege zijn werkervaring in een verzorgingstehuis weet Daan Dohmen waar het in de gezondheidszorg om gaat: het vertrouwen dat er iemand is die je kan helpen als dat nodig is. Door demografische ontwikkelingen en de bekostiging van de zorg, neemt de druk op de zorg de komende jaren steeds verder toe. Daan Dohmen stelt dat de oplossing hiervoor niet zo zeer is om de huidige zorg te innoveren. Eigenlijk moet het hele systeem opnieuw worden bedacht. Door middel van digitale innovaties kan de zorgvraag worden verminderd.

Zo is er in de afgelopen jaren “bingo op afstand” ontwikkeld door FocusCura, inmiddels spelen ruim 130.000 ouderen mee. Met twee korte cases werd aangetoond dat de zorgvraag middels slimme technieken kan worden afgebouwd. Allereerst de sensortechnologie; met sensoren kan een zoon zien waar zijn dementerende moeder zich in haar woning bevindt wat hem verlicht in zijn rol als mantelzorger. Een andere casus is COPD telemonitoring waarbij directe reductie in de zorgkosten zichtbaar is. Middels het inzenden van metingen en contact met de artsen via de iPad verbetert voor deze mensen de kwaliteit van leven. Voor hen ontstaat er meer controle over de ziekte, dit resulteert in minder opnames en minder poli bezoeken.

Automatisch waarderen van vastgoed, Nils Kok

De tweede spreker is Nils Kok, Chief Economist bij Geophy. Allereerst nam Nils Kok ons mee door de laatste ontwikkelingen van algoritmes en kunstmatige intelligentie en de actualiteit rondom Facebook. Maar kunstmatige intelligentie maakt ook zijn intrede in de vastgoedsector. Ontwikkelingen in de woningmarkt worden voorspeld door data slim te gebruiken. In Londen bijvoorbeeld is aangetoond dat daar waar veel events plaatsvinden, dit op termijn leidt tot hogere huren.

Voor veel woningcorporaties is de waardering van vastgoed een hoofdpijndossier; een tijdrovende en kostbare activiteit. Geophy is bezig met het automatisch waarderen van vastgoed. Hiervoor wordt niet alleen gebruik gemaakt van de voor de hand liggende transacties in de markt. Er wordt vooral ook data gebruikt over de locatie, want waarderen van vastgoed gaat grotendeels over locatie, locatie, locatie. Er is veel locatie gerelateerde data beschikbaar over bijvoorbeeld criminaliteit, inkomen, bereikbaarheid en het aantal elektrische oplaadpunten.

Dit laatste is een indicator voor vastgoed met een hogere waarde. Met een model op basis van kunstmatige intelligentie is de waardering van vastgoed bijvoorbeeld niet meer afhankelijk van de komst van een taxateur. De marginale kosten zijn bij een dergelijk oplossing natuurlijk nihil. Onderzoek toont ook al aan dat de afwijking van waardering met meer dan de helft daalt als gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie.

Hoge verwachten van technologische innovatie

Rob Rötscheid sluit het seminar met een dankwoord af. Hij geeft aan veel te verwachten van technologische innovatie. Er zijn nu al heel veel onvervulde vacatures en zonder technologische innovaties lijkt dit een onoverkomelijk probleem te worden. Daarnaast blikt hij terug op veertien jaar geleden, waar hij nog naar het internetcafé op Vlieland moest met zeer instabiele verbinding in de oprichtingsfase van Finance Ideas. Zo blijkt maar weer dat de ontwikkelingen op het gebied van technologie razendsnel gaan. Onder het genot van een borrel werd de interessante middag afgesloten.

Meer weten over big data, vastgoedwaardering of de energietransitie?

Op 11 oktober is de Dag van de Publieke Financiering, waarbij diverse sprekers ons alles komen vertellen over welke transities we kunnen verwachten vanuit de economie, technologie en duurzaamheid. Bekijk het programma van dit seminar.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...