Woningcorporaties verwachten veel van standaardisering datasystematiekCategorie Corporatie Survey

Onderwerpen ,

Resultaten Corporatie Survey 2018-III

Woningcorporaties zijn hard aan het werk om de kwaliteit en de organisatie van hun databestanden te verbeteren. Meer dan de helft van de corporaties heeft hiervoor projecten gestart of is dit op korte termijn van plan. Men verwacht hiermee een flinke efficiency-slag te maken in de rapportages en verantwoording: een tijdwinst van 25% lijkt haalbaar. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas die elk kwartaal onder circa zeshonderd corporatiebestuurders en -managers wordt uitgevoerd.

Woningcorporaties beschikken als bezitter en verhuurder van duizenden woningen over een stuwmeer aan gegevens. De juistheid daarvan en het efficiënt verwerken en beheren van deze data is cruciaal voor de bedrijfsvoering. Ook bij de externe rapportages en controles speelt data een allesbepalende rol: waaraan zijn welke gelden besteed, zijn de woningen wel passend toegewezen, blijft de totale huurstijging binnen de vastgestelde kaders, wat is de waarde van de woningen, enzovoort.

Nederland telt bijna 350 woningcorporaties, die zich vaak uit meerdere fusies hebben ontwikkeld. Hierdoor zijn er onderling en intern verschillen in de wijze waarop gegevens zijn vastgesteld en georganiseerd; vaak worden hierbij meerdere informatiesystemen gebruikt, die niet of niet volledig op elkaar aansluiten omdat ze elk voor andere doeleinden worden ingezet. Onder andere door de komst van Standard Business Reporting (SBR) en het Referentie Grootboek Schema (RGS) grijpen corporaties de gelegenheid aan om hun basisgegevens te verbeteren en processen en systemen op elkaar af te stemmen.

Een andere toepassing die steeds vaker wordt ingezet is het benchmarken. Alleen als de data op dezelfde manier zijn vastgesteld en gecommuniceerd, kunnen corporaties zich met soortgenoten vergelijken, bijvoorbeeld waar het gaat om onderhoudskosten of management.

De achterliggende reden voor de efficiency-slag is, naast de aangescherpte regelgeving, vooral de ambitieuze woonagenda die de corporaties voor zich hebben: naast het betaalbaar houden van de huren en de nieuwbouw gaat vooral het verduurzamen van al hun woningen enorm veel geld kosten. Om dat allemaal op een verantwoorde manier te kunnen doen, zullen woningcorporaties tot het uiterste van hun financiële en organisatorische mogelijkheden moeten gaan. Precieze, betrouwbare en onderling vergelijkbare data zijn daarbij onontbeerlijk.

Volledige kwartaalrapportage Corporatie Survey 2018-III

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...