Aanpassing rendementseisen nieuwe niet-DAEBCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Op 17 juli 2018 heeft BZK de nieuwe rendementseisen voor nieuwe niet-DAEB activiteiten gepubliceerd. Hierbij worden de in de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (RTIV) opgenomen rendementseisen aangepast.

Rendement op huurwoningen

  • Het rendement op nieuw te realiseren niet-DAEB huurwoningen wordt aangepast van 5,5% naar 0%.

Rendement op koopwoningen

  • Het rendement op nieuw te realiseren niet-DAEB koopwoningen wordt aangepast van 5,0% naar 0%.

In beide gevallen geldt dus dat er weliswaar geen positief rendement meer gemaakt hoeft te worden, maar dat een negatief rendement ook niet is toegestaan.

Met deze wijziging van de RTIV wordt de markttoets voor toegelaten instellingen vereenvoudigd, zodat zij gemakkelijker middenhuurwoningen kunnen bouwen als dat op lokaal niveau gewenst is. Hiermee neemt BZK een voorzet op de wijziging van de Woningwet via de Wet maatregelen middenhuur, waarbij het vereiste rendement op projectniveau komt te vervallen. Daarbij geldt wel dat de investeringen moeten bijdragen aan de kerntaak en dat zij moeten worden verricht in gebieden waar woongelegenheden in eigendom van toegelaten instellingen gelegen zijn.

Aanvullend geldt nog steeds de eis dat er geen staatsteun mag worden ingezet. De Aw checkt daarbij nog steeds of er een gelijk speelveld voor marktpartijen is. Als de Ti in de niet-DAEB tak niet-marktconform opereert, kan dit een reden zijn voor nader onderzoek naar de uitgangspunten van de vastgoedexploitatie.

Meer weten over de Woningwet en de markttoets?

Met de Masterclass Woningwet Compliance krijgt u inzicht in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van Woningwet compliance in de werkwijze en processen. Compliance wordt op die manier effectief toegepast, onderdeel van het beleid en breed gedragen binnen de organisatie.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...