Accountantsprotocol voor verslagjaar 2018 gepubliceerd

, door


Categorie Corporatie alert

Onderwerpen , , , ,

Op 17 oktober 2018 is het nieuwe accountantsprotocol gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze alert worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar voor u op een rij gezet. Het accountantsprotocol heeft betrekking op de jaarrekening en dVi 2018.

De bedrijfswaarde wordt vervangen door de beleidswaarde

  • De bedrijfswaarde en de volkshuisvestelijke bestemming worden vervangen door de beleidswaarde in de dVi. De publicatie maakt nog niet duidelijk of de beleidswaarde in de toekomst wordt opgenomen in de jaarrekening.

DAEB en niet-DAEB worden gescheiden gerapporteerd

  • Een gescheiden (DAEB en niet-DAEB) balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht dient met ingang van verslagjaar 2018 in de toelichting van de jaarrekening te worden opgenomen. De dVi dient hierop aan te sluiten.

De werking van de bestuursverklaring wordt uitgebreid

  • De werking van de bestuursverklaring, inzake toewijzingsgegevens, is breder getrokken. Bij ingebruikgeving (bijvoorbeeld anti-kraak) op basis van een bruikleenovereenkomst, is er geen sprake van (ver)huur en gelden de wettelijke eisen voor toetsing en verantwoording niet.

Terugbrengen aantal onderdelen waarbij Assurance wordt gevraagd

  • Het uitgangspunt bij het opstellen van het nieuwe protocol is het verder beperken van de administratieve lasten door het doorvoeren van enkele verlichtingen.
  • Het aantal onderdelen waarbij Assurance wordt gevraagd in rubriek B (naleving specifieke wet- en regelgeving) is teruggebracht van 21 in 2017 naar 12 in 2018. Enkele voorbeelden van deze negen te vervallen onderdelen zijn: de controle op het aangaan van nieuwe verbindingen, de controle op de vestiging van recht van pand of hypotheek en de controle op juridische scheiding.
  • Voor rubriek C (cijfermatige informatie in de dVi) komen 6 onderdelen te vervallen (van 17 in 2017 naar 11 in 2018). Onder andere de controle op de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille en de controle op de voorraad- en waardemutaties en het aantal m2 bij grondposities is vervallen.
  • Belangrijk hierbij is dat het enkel gaat om het vervallen van de rol van de accountant op deze onderdelen; de woningcorporatie dient nog steeds te voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Vragen over de accountantsprotocol?

Heeft u vragen over de accountantsprotocol of over de invloed van de veranderingen op de jaarrekening en dVi 2018? Onze adviseurs denken graag met u mee, zodat u snel en effectief de jaarrekening kunt indienen. Bekijk de mogelijkheden of neem contact op met onze adviseurs. Direct zelf aan de slag? Tijdens de training Jaarafsluiting en jaarrekening van de corporatie wordt ingegaan op de hoofdlijnen voor aanstaande jaarrekening en het proces daarbij.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...