Scriptie: Back to the core businessCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Implications of the new Housing Act on availability and sustainability of social housing

Met het onderwerp de nieuwe Woningwet zat ik perfect bij Finance Ideas. Want waar kan je meer kennis over de Woningwet vinden dan bij het woningwetteam van Finance Ideas?
Anne-Floor Blonk

Afstudeerstage Anne-Floor Blonk

Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van de nieuwe Woningwet op de beschikbaarheid en duurzaamheid van de sociale woningvoorraad. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het volgende:

  • Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in beschikbaarheid van de primaire doelgroep (huurtoeslaggerechtigden) naar de secundaire doelgroep (inkomen net boven de huurtoeslaggrens). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de invoering van passend toewijzen.
  • Er kan worden geconcludeerd dat de woningcorporaties werken aan de verduurzaming van de sociale woningvoorraad, maar dat het gemiddeld label B uit het energieakkoord niet wordt behaald in 2020.
  • Ten slotte kan er worden geconcludeerd dat het moeilijk is voor de woningcorporaties om gelijktijdig op beschikbaarheid en duurzaamheid van de woningvoorraad te sturen vanwege tegenstrijdige effecten.

Wil jij ook je afstudeerstage bij ons lopen?

Bekijk onze actuele afstudeerstages en neem contact op met onze recruiter via: telefoon: 030 – 232 0480 of e-mail: recruitment@finance-ideas.nl.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...