Corporaties zien meerwaarde van datagebruik maar missen expertise

, door


Categorie Corporatie Survey

Onderwerpen ,

Helft van de corporaties heeft geen inzicht in omvang woonfraude

Acht op de tien woningcorporaties zien veel toepassingsmogelijkheden voor data in hun organisatie, zoals het verkrijgen van meer inzicht in de klantbehoefte. Maar ook bij het tegengaan van woonfraude kan het intelligent gebruik van data een belangrijke rol spelen. Absolute voorwaarden voor deze innovatieslag zijn dan wel een goede kwaliteit van de aanwezige data en voldoende deskundigheid, zo stellen ze. Maar juist hierover zijn diezelfde corporaties sceptisch: er zijn te weinig experts beschikbaar binnen de eigen organisatie, en men twijfelt aan de kwaliteit van de aanwezige data. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas dat elk kwartaal onder circa zeshonderd corporatie bestuurders en -managers wordt uitgevoerd.

Woonfraude een belangrijk probleem

Woonfraude is voor veruit de meeste corporaties een belangrijk probleem. Daarbij denken zij met name aan illegale onderhuur, maar ook hennepkwekerijen en bewuste wanbetaling worden veel genoemd. De helft van de woningcorporaties geeft echter ondubbelzinnig te kennen geen enkel inzicht te hebben in de omvang van woonfraude in hun huurwoningen.

Met name respondenten van kleinere corporaties laten weten dat woonfraude voor hun organisatie bijna geen rol speelt. Naar hun mening zorgt de geringe omvang van hun portefeuille en de op basis daarvan veronderstelde sociale controle ervoor dat woonfraude niet voorkomt. Dit is echter vooral een inschatting zonder dat er daadwerkelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.

Weinig tot geen focus voor ontwikkelingen data en digitalisering

Slechts 1 op de 7 corporaties ziet zichzelf capabel voor snelle data-toepassingen. Meer dan de helft van de ondervraagde corporatiebestuurders en managers geeft dan ook te kennen dat binnen de eigen organisatie weinig tot geen focus is om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data en digitalisering met beide handen aan te grijpen. Er is dus nog veel werk te doen. Wellicht dat het woonfraude-dossier een aanjager kan zijn om de slagvaardigheid van de sociale woningverhuurders op het gebied van data en digitalisering te vergroten. De twee belangrijkste redenen die zij aanvoeren om woonfraude aan te pakken, zijn immers de onrechtvaardigheid ten opzichte van diegenen die op lange wachtlijsten staan èn de schadelijke invloed op de leefbaarheid.

Hoe staat het met de datavolwassenheid van uw corporatie?

Een Data Maturity Scan (DMS) geeft u dit antwoord. Snel en laagdrempelig inzicht in het niveau van de datavolwassenheid en uw verbeterkansen. U ontvangt op vier thema’s een score: data & technologie, processen, management & organisatie en cultuur & vaardigheden. Deze score wordt ook per afdeling gegeven zodat u onderling van elkaar kunt leren.

Kortom: een duidelijke nulmeting met stappenplan, zodat u aan de slag kunt met het laaghangend fruit en de aandachtspunten. Zonder betrouwbare data, geen juiste informatie en dus geen goede besluitvorming. Meer informatie over de inhoud van deze Data Maturity Scan? Stel ons uw vraag via onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van de Corporatie Survey en ander financieel corporatienieuws

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...