Definities voor onderhoud en beheer gepubliceerd

, door


Categorie Corporatie alert

Onderwerpen ,

BZK, Aw en WSW hebben op 3 juli de definities voor onderhoud, verbeteringen en beheer gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste consequenties voor u op een rij gezet.

Belangrijkste consequenties voor corporaties

  1. De definities voor onderhoud en verbeteringen moeten in de begroting en dPi van dit jaar worden meegenomen. Dit geldt zowel voor de beleidswaarde, balans, winst-en-verliesrekening als kasstroomoverzicht.
  2. Voor de jaarrekening 2019 moet alleen de beleidswaarde worden opgesteld conform de nieuwe definities.
  3. In de jaarrekening 2020 dient voor alle onderdelen (marktwaarde, beleidswaarde, balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) rekening te worden gehouden met de nieuwe definities.
  4. Gelukkig zijn vergelijkende cijfers 2018 niet nodig!

Kort en krachtig de definities

#Onderhoud:

Onder onderhoud wordt verstaan: werkzaamheden die naar hun aard dienen om een verhuurbare eenheid technisch en bouwkundig in stand te houden uitgaande van eeuwigdurende exploitatie. Voorbeelden die worden genoemd zijn: uitgaven voor vervanging keukens, badkamers en de uitgaven voor vervanging van daken.

#Verbetering:

Onder verbetering wordt verstaan: werkzaamheden die naar hun aard dienen om de verhuurbare eenheid wezenlijk te veranderen waardoor de eenheid naar inrichting, aard of omvang een wijziging heeft ondergaan. Hierbij wordt aangesloten op de fiscale praktijk. Dit betekent dat uitgaven voor het verduurzamen of het toevoegen van installaties die niet reeds aanwezig waren (bijvoorbeeld zonnepanelen), gezien worden als investering.

#Ingrijpende verbouwing:

Daarnaast wordt inhoud gegeven aan het begrip ‘ingrijpende verbouwing’. Alle ingrepen bij een dergelijke verbouwing worden geclassificeerd als verbetering. In tegenstelling tot de fiscale behandeling, geldt voor achterstallig onderhoud dat dit kwalificeert als verbetering. Uitgaven voor keukens, badkamers en daken kunnen bij een ingrijpende verbouwing geclassificeerd worden als investering, mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

Wilt u meer weten over de consequenties?

Heeft u vragen over de nieuwe definities of de consequenties hiervan? Neem contact op met Victor Burger. Direct zelf aan de slag om uw kennis te vergroten? Tijdens de training verantwoord investeren leert u hoe u kunt komen tot verantwoorde investeringskaders met ruimte voor innovatie en vernieuwing en passend bij het nieuwe beleid van WSW en de Aw.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de definities voor onderhoud en beheer

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...