Drie aandachtspunten uit de wonen en zorg quizCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

In de afgelopen periode hebben meer dan 100 corporatieprofessionals deelgenomen aan onze wonen en zorg quiz. Daaronder bevinden zich onder andere bestuurders, strategen, asset managers en projectmanagers (zorg)vastgoed. De uitkomsten van de quiz laten zien dat soms al veel kennis aanwezig is, maar dat het thema wonen en zorg voor veel corporaties nog relatief onbekend terrein is. Dit artikel staat stil bij drie uitkomsten die in het bijzonder opvallen.

Bestuursvoorzitter Cees van Boven benoemde het toenemende aantal ouderen in Nederland eerder als een ‘tsunami van vergrijzing’.[1] Uit de antwoorden op de quiz blijkt dat corporatieprofessionals deze ontwikkeling in het algemeen nog onderschatten. Circa de helft van de deelnemers verwacht dat het aantal 85-plussers tot 2040 met ongeveer 50% zal toenemen. In werkelijkheid is de verwachting van het CBS dat dit percentage meer dan 100% bedraagt. Dat heeft (nog) veel grotere impact op de huisvestingsvraag dan op dit moment wordt ervaren. Hoewel veel corporaties op dit moment het thema wonen en zorg op het netvlies hebben staan, lijkt het er op dat de opgave nog scherper in beeld moet worden gebracht.

#2: Terminologie en regels rond zorgindicaties zorgen voor verwarring

Een vraag in de quiz die relatief vaak onjuist werd beantwoord, gaat in op de terminologie en regels rondom zorgindicaties. Ruim 40% van de deelnemers weet dat een zogenoemde ‘intramurale zorgindicatie’ ook kan worden ingezet om zorg te laten leveren in een eigen huur- of koopwoning. Dit gebeurt in de vorm van een ‘volledig pakket thuis’, een ‘modulair pakket thuis’ of een persoonsgebonden budget. Een veel ingevuld – maar onjuist – antwoord is dat een zorgindicatie gepaard gaat met een wettelijk voorgeschreven aantal minuten zorg en ondersteuning. Hoewel de vergoeding van een zorginstelling is gebaseerd op een kostprijsmodel dat rekent in minuten van een bepaalde zorg- of ondersteuningstaak, staat nergens in de Wet landurige zorg dat de zorgvrager ook volgens deze normen moet worden bediend.

Handig: Meer hierover in het artikel: Waar komt het geld voor (woon)zorgvastgoed vandaan?

#3: De rol van het zorgkantoor vraagt om een nadere toelichting

Het ‘zorgkantoor’ is een bekend begrip in de wereld van de zorginstelling. Zorgkantoren kopen namens een zorgverzekeraar – en uiteindelijk dus namens de verzekerden in een regio – langdurige zorg in bij zorginstellingen. Het zorgkantoor opereerde vanuit het perspectief van woningcorporaties eigenlijk altijd op de achtergrond. Nu de kwaliteit van het vastgoed voor zorginstellingen in de komende jaren waarschijnlijk een rol gaat te spelen in de hoogte van de vergoeding die zij van het zorgkantoor voor het vastgoed ontvangen, wordt het zorgkantoor ook voor corporaties een meer relevante factor. Het zorgkantoor bepaalt bijvoorbeeld of een zorginstelling in een nieuw complex cliënten mag huisvesten die een intramurale zorgindicatie met verblijf (en dus de relatief hoge NHC-vergoeding) meenemen. Of dat juist alleen cliënten met een volledig pakket thuis mogen worden bediend, wat betekent dat de cliënt zelf de woonruimte moet huren. Zo stelt het zorgkantoor impliciet de financiële kaders op voor een nieuwbouw-businesscase van een zorginstelling en corporatie.

Meer weten over (wonen en) zorg en de bekostiging daarvan?

Wilt u meer weten over wonen en zorg of heeft u concrete vragen over regelgeving, bekostiging, huurovereenkomsten of investeringsbeoordeling? Stel uw vraag aan Michiel Majoor.

Heeft u vragen over de keuzes die u maakt ten aanzien van de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid van uw zorgwoningvoorraad? Bekijk hier het overzicht van diensten op het gebied van wonen en zorg.

Direct zelf aan de slag?

Tijdens de training Zorgvastgoed in perspectief wordt stilgestaan bij de bekostigingsstructuur van het zorgstelsel. Bekijk het programma en de data of neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden van een in company training.

[1] https://www.woonzorg.nl/nieuws/drieslag_tegen_vergrijzingstsunami_woonzorg_nederland_in_trouw

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over zorgvastgoed

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...