Eindrapport Samenwerkingstafel middenhuur gepubliceerdCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Op 29 januari 2017 heeft de Samenwerkingstafel middenhuur (onder leiding van Rob van Gijzel) haar eindrapport gepresenteerd. In de rapportage worden een aantal aanbevelingen gedaan voor het bevorderen van het middenhuur segment. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen.

Vereenvoudiging niet-DAEB toets

 • De rendementseis van 5,5% bruto aanvangsrendement vervangen voor een financiële toets
 • Bij volledige aflossing van de interne lening de voorrangspositie van marktpartijen laten vervallen
 • Niet-DAEB toets laten vervallen voor eigen bezit op erfpachtgrond

Herverdeling bestaande voorraad

 • Gemeenten maken prestatieafspraken met corporatie en marktpartijen over het bijbouwen van kleine sociale woningen
 • Vervolgens kunnen grotere woningen naar het middensegment overgebracht worden
 • Onderdeel van de afspraken kan zijn dat de gemeente grondposities verkoopt aan corporaties voor de bouw van kleine sociale woningen
 • Ook kan afgesproken worden dat corporaties en marktpartijen grondposities gaan ruilen

Doorstroming

 • Corporaties identificeren bewoners voor wie een overstap naar een middenhuurwoning aantrekkelijk kan zijn en werken instrumenten uit om die overstap te vergemakkelijken
 • Corporaties maken met marktpartijen afspraken over een plek in hun middenhuur woningvoorraad voor doorstromers vanuit de sociale sector
 • Dit kan eventueel ook voor terugstromers naar de sociale sector

Aanpassing Huisvestingswet

 • Het Rijk past de Huisvestingswet aan door ‘goedkoop’ te vervangen door ‘schaars’
 • Hierdoor ontstaat op lokaal niveau de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening middenhuur woningen als schaars te bestempelen
 • Deze woningen kunnen dan alleen aan een specifieke doorgroep (middeninkomens) worden toegewezen

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Woningwet? Finance Ideas Academy biedt een masterclass aan over Woningwet compliance. Deze masterclass geeft u inzicht in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van Woningwet compliance in de werkwijze en processen.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur woningcorporaties
Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...