Financieel toetsen van strategisch vastgoed- en zorgbeleid SOVAKCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , , ,

Inzicht in de haalbaarheid, effecten en risico’s van de investeringsplannen. Dat was de hoofdvraag van SOVAK waar Finance Ideas hen bij heeft ondersteund. Om de investeringsplannen concreet te maken had SOVAK behoefte aan inzicht in de effecten op de financiële continuïteit van de organisatie. Onderdeel daarvan was het toetsten van de financierbaarheid van de investeringen en het in kaart brengen van de weerbaarheid van diverse risico’s.

Achtergrond en wensen

SOVAK richt zich op mensen met een verstandelijke beperking in de regio Noord-Brabant. Hierbij richten zij zich op wonen, begeleiding, behandeling, zorg, werk en activiteiten. Huisvesting is daarbij een belangrijk component. SOVAK probeert continu het aanbod van woningen en  dagactiviteitencentra te optimaliseren en aan te laten sluiten bij de markt. Om deze reden heeft er binnen SOVAK een strategische herijking plaatsgevonden, met de nodige wijzigingen op de huisvesting als gevolg.

Inzicht in financiële continuïteit op basis van globale plannen

Voor de komende jaren staan er diverse plannen op de agenda, zowel nieuwbouw, renovaties als aankoop. De investeringsplanning is door SOVAK reeds op hoofdlijnen vastgesteld. De extra uitdaging bij dit project was dan ook dat het huisvestingsprogramma van SOVAK nog niet tot in detail was uitgewerkt. Op hoofdlijnen is toch een zo’n realistisch mogelijk beeld gevormd zodat  weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen.

Onze aanpak voor inzicht in de financiële haalbaarheid

In samenwerking met SOVAK zijn de uitgangspunten vastgesteld ten behoeve van een basisscenario en verwerkt in de meerjarenraming. Vervolgens zijn de voornaamste risico’s benoemd en is de financiële impact inzichtelijk gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige normen en toetsingskaders die banken stellen bij nieuwe financiering en of er voldoende liquiditeitsruimte bestaat om risico’s en fluctuaties op te vangen.

Inzicht in de effecten van eventuele risico’s

SOVAK heeft inzicht gekregen in de financiële continuïteit van haar organisatie door middel van een meerjarenraming. Tevens zijn alle financiële effecten van de organisatie in een rapportage met een prognoseperiode van 10 jaar inzichtelijk gemaakt. Hierdoor heeft SOVAK niet alleen inzicht gekregen in de effecten van het investeringsprogramma (bijvoorbeeld op de benodigde nieuw aan te trekken financiering) maar ook in de effecten van de zorgexploitatie in combinatie met de financiële continuïteit.

Het resultaat

Onderdeel van de financiële analyse is tevens een risicoanalyse. Dit geeft SOVAK een beeld van de effecten op de financiële continuïteit die kunnen ontstaan wanneer zij te maken krijgen met tegenvallers; de mogelijke risico’s. Hierbij is inzichtelijk gemaakt hoeveel extra financiering of bijsturing nodig is en of SOVAK in staat is om deze risico’s op te vangen. De conclusie is dat SOVAK zich in een goede financiële positie bevindt en het investeringsprogramma verder kan gaan uitwerken.

Heeft u vragen over het financieel toetsen van strategisch vastgoed- en zorgbeleid?

Finance Ideas ondersteunt zorginstellingen bij het vaststellen van de meest voordelige financieringsstructuur en begeleidt snel en efficiënt bij het samenstellen van een complete aanvraag conform de richtlijnen van het WFZ. Wilt u sparren over de mogelijkheden? Onze adviseurs denken graag met u mee.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het financieel toetsen van strategisch vastgoed- en zorgbeleid

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...