Financieel vertrouwen zorginstellingen laat herstel zienCategorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen ,

94 procent van de respondenten verwacht in 2021 een positief resultaat te behalen. Tegelijkertijd vermoedt een groot deel van de zorgfinancials nog wel hinder te hebben van COVID-19. Een aanhoudende druk op de personeelslasten wordt als grootste risico gezien voor het toekomstige resultaat. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer.

Zorginstellingen verwachten een positief rendement te behalen

Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zijn de omzet en het resultaat in 2020 onder druk komen te staan. De overheid, de zorgkantoren en de NZa hebben de afgelopen maanden maatregelen geïntroduceerd om gederfde omzet en gemaakte extra kosten (deels) te compenseren. Als gevolg hiervan is er ten opzichte van Q1 2020 een herstel zichtbaar ten aanzien van het vertrouwen in het toekomstige resultaat. Dit vertrouwen vertaalt zich ook naar de verwachtingen voor aankomend jaar. 94 procent van de financials in de zorg verwacht in 2021 een positief resultaat, waarbij een kwart zelfs op een resultaat van meer dan 2 procent anticipeert. Slechts een beperkt aantal financials in de zorg verwacht dat de financiële ratio’s, die terug komen als bancaire eis, niet worden gehaald dit jaar (3 procent). In april was dit aantal nog bijna 20 procent. Ook ten aanzien van de omzet zijn de verwachtingen positief, ondanks mogelijke hinder van COVID-19. Ruim driekwart van de respondenten houdt in 2021 rekening met een omzet die gelijk of hoger is dan de omzet in 2019. De productiestijging wordt met name gedreven door een verwachte stijging in de zorgzwaarte.

Stijging personeelskosten grootste risico voor resultaat

Ondanks een vertrouwen in het financiële resultaat zien zorginstellingen ook risico’s. 71 procent van de respondenten ziet een aanhoudende druk op de personeelskosten als grootste zorg vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. 38% is bezorgd over de lagere omzet als gevolg van tariefdruk en 21 procent over de lagere omzet als gevolg van COVID-19 effecten. Van de respondenten verwacht respectievelijk 92 procent een stijging in de lasten voor personeel in loondienst en bijna tweederde verwacht een stijging in de lasten voor personeel niet in loondienst (PNIL). Ziekteverzuim ligt naar verwachting in 2021 gemiddeld genomen net onder het niveau van 2019. Toekomstige investeringsbehoefte vraagt om robuuste opbouw van eigen vermogen Het financiële vertrouwen lijkt zich onder andere te vertalen in de verwachte groei in investeringen. Ruim de helft van de financials in de zorg houdt rekening met (aanzienlijk) meer investeringen in 2021 ten opzichte van 2019. Voor automatisering verwacht zelfs 72 procent van de respondenten aankomend jaar meer te investering dan 2019. Deze verwachte groei wordt waarschijnlijk gedreven door de grote digitaliseringsslag die als gevolg van COVID-19 noodgedwongen gemaakt moet worden.

Reactie Fizi (Jorrit Wigchert, voorzitter)

“Aan de vooravond van de gevreesde tweede golf is het goed de veerkracht en het vertrouwen van zorgaanbieders terug te zien in de resultaten van de enquête. Zorgaanbieders hebben de blik op de toekomst en investeren in zorgvernieuwing en digitalisering, een goede ontwikkeling. Sterkte voor iedereen de komende periode, samen tegen Corona.”

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner)

“Het zijn onzekere tijden. Ook in deze situatie is het van belang dat zorginstellingen verantwoord blijven investeren in de kwaliteit en digitalisering van de zorg. Het is positief dat zorgfinancials 2021 met financieel vertrouwen tegemoet zien.”

Over de financiële zorgthermometer

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de circa 900 leden van Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in september 2020, hebben 82 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen.

Noot voor de redactie

Meer informatie over de zevenendertigste Financiële Zorgthermometer vindt u in de toelichting. De ruwe onderzoeksgegevens vindt u in de uitgebreide resultaten. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Pim Diepstraten van Finance Ideas, telefonisch (06-19212111) of per mail (pim.diepstraten@finance-ideas.nl).

Lees het volledige persbericht met toelichting

Uitgebreide resultaten Financiële Zorgthermometer

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van de Financiële Zorgthermometer en ander financieel zorgnieuws

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...