Financiële compensatie COVID-19 leidt niet tot volledig herstelCategorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen , ,

De aangekondigde maatregelen vanuit NZa zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten leidt niet tot een groeiend vertrouwen in de financiële positie van zorginstellingen. De complexiteit en looptijd van de maatregelen lijken nog onvoldoende comfort te geven dat de financiële schade als gevolg van de COVID-19 uitbraak volledig wordt gecompenseerd. Bijna 90 procent van de financials in de zorg verwacht dan ook een lager jaarresultaat te realiseren dan begroot. Dit blijkt uit de resultaten van de meest recente Financiële Zorgthermometer.

NZa-beleidsregel langdurige zorg gepubliceerd

Op 19 mei 2020 heeft de NZa de uitwerking van de ‘NZa beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg’ gepubliceerd, die zorgkantoren de gelegenheid moet geven om hierover met aanbieders nader afspraken te maken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de steunmaatregelen die Zorgverzekeraars Nederland eerder al in april aan de zorgaanbieders heeft gecommuniceerd ter compensatie van gederfde omzet en extra kosten die gemaakt zijn als gevolg van COVID-19. De regeling, die voorziet in een vergoeding wanneer er sprake is van omzetderving, loopt van 1 maart tot 30 juni 2020. De vergoeding voor extra kosten geldt voor de periode 1 maart tot 31 december 2020.

Verwachte jaarresultaat langdurige zorg blijft overwegend negatief

Ondanks dat de NZa bij de exacte invulling van de steunmaatregelen voor de langdurige zorg de lijn heeft gevolgd die Zorgverzekeraars Nederland eerder communiceerde, blijft de verwachting van zorgfinancials ten aanzien van het jaarresultaat achter op de begroting. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat 89 procent van de financials in de zorg een lager jaarresultaat verwacht te realiseren dan begroot. Dit is in lijn met de verwachting van vorige maand, waar 88 procent van de respondenten op een lager jaarresultaat anticipeerde. Het is nog onduidelijk of de negatieve verwachting wordt veroorzaakt door de complexiteit van de verantwoording, de looptijd van de regeling of dat er een andere reden aan ten grondslag ligt.

Daling ziekteverzuim geeft goede basis om reguliere zorg weer op te pakken

Nu de eerste piek ten aanzien van COVID-19 besmettingen achter de rug is kan de reguliere zorg, al dan niet in aangepaste vorm, weer stukje bij beetje worden opgestart. Het ziekteverzuim bij zorginstellingen laat daarnaast een dalende trend zien. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim afgelopen maand is gedaald van 8 naar 7 procent. Dit geeft een goede basis om de reguliere zorg weer op te starten en de zorgproductie weer op peil te krijgen.

Reactie Fizi (Jorrit Wigchert, voorzitter) “De garantie die in maart is afgegeven dat zorgaanbieders financieel niet slechter worden van de coronacrisis laat zich niet makkelijk naar papier vertalen. Het uitblijven van zekerheid over een administratief arme en uniforme verantwoording voor alle financieringsstromen belemmert zorgaanbieders positief naar de toekomst te kijken.”

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner) “Ondanks alle onzekerheden is het van belang dat zorginstellingen vooruit kijken en door middel van scenarioanalyses weer durven te investeren om hun strategie te realiseren.”

Over de Financiële Zorgthermometer

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de circa negenhonderd leden van Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in april 2020, hebben 96 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Door de ontwikkeling m.b.t. het coronavirus wordt de Financiële Zorgthermometer de komende tijd maandelijks uitgevoerd.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van de Financiële Zorgthermometer en ander financieel zorgnieuws

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...