Gouden tijden voor de zorg…??Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Het blijft bijzonder. Geborgd geld krijg je bijna ‘gratis’ en ongeborgd vanaf circa 2%. Dat hadden we een paar jaar geleden niet eens durven dromen. Zeker niet toen de overheid vanaf 2012 de financiële risico’s voor een belangrijk deel bij de zorginstellingen neerlegde. Immers, de overheid springt alleen nog maar bij als de continuïteit van cruciale zorg op de tocht staat. De sector vreesde grote problemen om financiering van nieuwe plannen rond te krijgen.

Investeringen zijn achtergebleven

De verder ingezette extramuralisering in de langdurige zorg en de aanzienlijke afbouw van klinische capaciteit in de GGZ zijn voorbeelden die ertoe hebben geleid dat zorginstellingen op de investeringsrem zijn gaan staan. Zorginstellingen hebben hun strategisch beleid moeten herijken en financieel in sommige gevallen sterk moeten bijsturen. De weerbaarheid en wendbaarheid van zorginstellingen blijkt echter groot te zijn. Het aantal faillissementen is op het laagste niveau in tien jaar en het kabinet wenst weer te investeren in de zorg. Gezien de vergrijzing en financiële druk van de afgelopen jaar ook wel bittere noodzaak.

Lage rente maakt het extreem aantrekkelijk om nu te investeren

Er is dus weer licht aan het einde van de tunnel, zeker in combinatie met de nog steeds extreem lage rente. Hoe lang gaat dit nog duren? Historisch gezien is de huidige situatie heel bijzonder. Ik ben niet goed in het voorspellen van de toekomst, maar ik weet wel zeker dat op enig moment de rente weer gaat stijgen en de verhoogde kredietopslagen zullen niet meer gaan dalen. Op korte termijn is daar echter nog geen sprake van. Dus als u investeringsplannen heeft, is het nu de tijd om die ten uitvoer te brengen. De zes overgebleven banken, de grote drie – ING, Rabo, ABN AMRO – en daarbij ook BNG, Triodos en ASN willen best krediet verstrekken. Ook de Europese Investeringsbank mengt zich nadrukkelijk op dit toneel met zeer aantrekkelijke voorwaarden.

De voorwaarden voor succesvol investeren

Een slechte businesscase en onprofessioneel management blijven natuurlijk nog steeds niet financierbaar. Maar met reële en goed onderbouwde prognoses, een duidelijke strategische koers en een goed beeld van de risico’s en het management daarvan, is vreemd vermogen in ruime mate voorhanden. Als banken uw plannen beoordelen, kijken ze niet eens zozeer naar de solvabiliteit maar vooral naar de cashflow: is er voldoende kasstroom zodat aflossing en rente kunnen worden betaald? Als dat er is, is geld tegen goede condities beschikbaar.

Hoe om te gaan met de strengere voorwaarden van banken?

Tot zover het goede nieuws. Want de rente mag dan laag zijn en het geld in ruime mate voorhanden, de overige bancaire voorwaarden kunnen minder gunstig uitvallen. En dat heeft onder andere te maken met de striktere regelgeving waar banken mee te maken hebben (Basel). Hierdoor bieden banken in de eerste plaats minder lang zekerheid. Ongeborgd heb je het met vijf, maximaal tien jaar wel gehad. Een aantal banken kan hiervan afwijken en maximaal 15 jaar aanbieden, waarbij de EIB nog langere looptijden kan geven. Ook komen honderd procent financieringen niet meer voor. U zult toch circa 20 procent zelf moeten ophoesten. Verder dekken banken zich zoveel mogelijk in. Als er op de kapitaalmarkt iets wijzigt, bijvoorbeeld als ze vanwege striktere regelgeving meer kapitaal moeten aanhouden, dan willen ze wel graag de vrijheid hebben om dat aan de klant door te belasten….

Het is daarom belangrijk om als geldnemer heel goed op de kleine lettertjes te letten. En om goed na te denken over de omvang van een lening. Bij kredietvolumes van meer dan 75 miljoen euro vormen banken al snel een consortium. Dan is er geen concurrentie meer en heeft u een monopolie tegenover u zitten. De banken hebben dan alle ruimte om aanvullende voorwaarden te eisen. Dit kan worden voorkomen door investeringen te spreiden en zoveel mogelijk flexibiliteit in te bouwen. En ga niet te ver vooruit zitten: leen niet iets wat u pas over drie jaar nodig hebt. En zorg naast zekerheid dus voor flexibiliteit. Bijvoorbeeld door verschillende renteherzieningsmomenten of de mogelijkheid tot boetevrij aflossen. Met andere woorden, als uw huiswerk in orde is, dan is krediet tegen gunstige voorwaarden mogelijk.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...