HealthKIC: Een initiatief voor het creëren van een gezonde samenlevingCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

We hebben in Nederland de twee na beste zorg van Europa. Tegelijk hebben we ook te maken met trends zoals toenemende vergrijzing, een groei van het aantal mensen met chronische ziekten en alsmaar stijgende zorgkosten. Dit soort ontwikkelingen zet de kwaliteit van zorg onder druk. Omdat het systeem van gezondheidszorg in Nederland ingericht is op het behandelen van ziekten, missen we structurele duurzame financiering van interventies die mensen gezond maken en houden. Daarmee ontbreekt de organisatiekracht en meten we onvoldoende wat wel en niet werkt op het gebied van gezondheidsinterventies. Om dit tij te keren hebben de Noaber Foundation, Menzis, PGGM, Alles Is Gezondheid, de Bernard van Leer Foundation en het ministerie van VWS de handen ineen geslagen met het initiatief HealthKIC. Hoog tijd voor een verdieping van dit initiatief, want wat is HealthKIC eigenlijk?

Zet zorguitkomsten en gezondheidsdoelstellingen centraal

De urgentie voor een betere, toegankelijke en betaalbare zorg neemt met de dag toe. Dit vraagt om een toekomstbestendige oplossing in plaats van de huidige volume- en kostenbeheersingsmaatregelen. De businesscase vanuit een zorg, maatschappelijk en economisch perspectief, is positief. Een duurzaam financieringsmodel is van cruciaal belang voor het realiseren van een trendbreuk waarbij zorguitkomsten en gezondheidsdoelstellingen in plaats van volume- en kostenbeheersingsmaatregelen centraal komen te staan. Maar hoe realiseer je dit? We zitten gevangen in een bekostigingssysteem van waaruit een dergelijke transitie moeilijk gefinancierd kan worden. Daarom is het van belang om – met respect voor het huidige systeem – te kijken naar een financieringsmodel waarmee in de voorfinanciering van de randvoorwaarden (bv. organisatie, interventie, meten) kan worden voorzien en er een voldoende aantrekkelijk rendement ontstaat om lange termijn financiers aan te trekken. Het doel van HeathKIC is zorgen dat Nederland een land blijft waar iedereen gezonde keuzes kan maken én iedereen toegang houdt tot goede zorg.

En hoe helpt het kavelmodel hierbij?

‘Gezondheid’ is meer dan niet ziek zijn en daarom is er naast goede zorg ook aandacht nodig voor hetgeen een mens gezond maakt en houdt. Om dit te realiseren is een duurzame verandering en een andere inrichting van het systeem nodig. Het kavelmodel is ontwikkeld om deze verandering te bewerkstelligen. Met dit duurzame model wordt het mogelijk om in een bepaald geografisch gebied (de kavel), samen met de betrokken partijen, zorg en gezondheid anders te organiseren, anders te financieren en anders te monitoren. Met behulp van het kavelmodel worden inwoners gefaciliteerd om gezondere keuzes te maken, komen zorgprofessionals terug bij de essentie van hun werk waarin ze de mens centraal kunnen stellen en zijn systeemspelers in staat met duurzame financiering door te groeien naar een systeem waarin gezóndheid en niet de zorg voorop staat.

Interessant: Lees hier meer over de totstandkoming van het kavelmodel

Wacht even, anders financieren?

HealthKIC voorziet, als stip op de horizon, in een investeringsfonds dat extern vermogen aan kan trekken en onder de juiste voorwaarden in kan zetten in de kavel. De noodzaak hiervan wordt bepaald door het ambitieniveau en de impact van de interventies. Met het fonds worden zowel de aanloopkosten, zoals de opzet van de benodigde governance en data infrastructuur, als de bekostiging van de feitelijke interventies en bijkomende transitiekosten op organisatieniveau gefinancierd. Door binnen een kavel de gezondheidszorg anders te financieren, worden de stijgende zorgkosten geremd. Het bedrag aan (relatieve) kostenreductie wordt verdeeld tussen de zorgaanbieders, zorgbekostigers en het investeringsfonds. Het overige komt toe aan een revolving fund (lokaal fonds dat aangewend kan worden voor duurzaam samenwerken aan gezondheid en eventuele nieuwe interventies in de kavel). Middels een proces met een duidelijke routekaart en ondersteunde instrumenten wordt samen met de regio een voor hen passende financiering opgetuigd per fase.

De zorgaanbieders krijgen een groter deel van de (relatieve) kostenreductie naarmate zij een hogere kwaliteit van zorg en gezondheid leveren. Dit wordt gemeten op basis van vooraf vastgestelde indicatoren. Het investeringsfonds ontvangt een vooraf vastgestelde vergoeding voor de lening die zij aan de kavel verstrekt heeft. Zo zorgen we voor een duurzaam financieringsmodel waarbij we kunnen focussen op zorguitkomsten en gezondheidsdoelstellingen.

Logischerwijs vraagt dit van de regio dat partijen zich gezamenlijk accountabel maken voor het realiseren van de afgesproken uitkomsten. Om de juiste keuzes hierin te kunnen maken én goed te kunnen sturen is het randvoorwaardelijk dat er een goede datainfrastructuur is. Met andere woorden, we moeten anders organiseren, anders monitoren én anders financieren.

Meer weten over dit initiatief?

Wij zijn als partner betrokken bij dit initiatief. Onze doelstelling ‘meer impact maken met maatschappelijk kapitaal’ sluit goed aan bij het HealthKIC initiatief om de zorg in Nederland nog beter en betaalbaarder te maken. We hebben ons dan ook verbonden aan dit initiatief door de deelnemende regio’s (Gelderse Vallei en de Achterhoek) te ondersteunen met het inzichtelijk en passend maken van financiering. Niet alleen gezonde regio’s, maar ook financieel gezond nu én op lange termijn.  

Heeft u een vraag over dit initiatief of over de kavelstrategie? Neem contact op met Pim Diepstraten of stel uw vraag via onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel uw vraag over over dit initiatief of over de kavelstrategie

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...