Instellingen ouderenzorg lijken uitbreidingsopgave niet te gaan realiserenCategorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen

De uitbreiding die zorginstellingen verwachten te realiseren ligt ver onder de benodigde capaciteit. TNO prognosticeerde eerder een groei van 37% in Wlz-cliënten, de ondervraagde zorgfinancials houden echter rekening met een uitbreiding van maar 8%. De gewenste 25.000 additionele verpleeghuisplekken van minister Hugo de Jonge lijken hierdoor dan ook niet haalbaar. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer die is uitgestuurd naar circa 900 financials in de zorg.

Capaciteitsuitbreiding intramurale cliënten ligt onder verwachte toename zorgvraag

Door vergrijzing zal het aantal ouderen dat woonachtig is in een verpleeghuis de komende jaren fors toenemen. TNO becijferde in de rapportage “Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorgonderzoek” al een 16% toename in de zorgvraag van cliënten met een Wlz-indicatie, tussen 2020 en 2025. Respondenten uit de VVT sector, verwachten de komende vijf jaar gemiddeld een capaciteitsuitbreiding van 6% te realiseren. Door de coronacrisis zijn ook meerdere uitbreidingsprojecten tijdelijk stil komen te liggen. Tussen 2020 en 2030 heeft TNO een groei in Wlz-cliënten van 37% geprognosticeerd. Gemiddeld verwachten de respondenten de komende tien jaar een capaciteitsuitbreiding van 8% te realiseren.

Niveau investeringsbehoefte gelijk aan niveau voor coronacrisis

In de vorige editie van de Financiële Zorgthermometer is gesteld dat de financiële impact van COVID-19 vooralsnog beperkt is gebleven. Nu lijkt dat ook de investeringsbehoefte zich weer op hetzelfde niveau bevindt als voor de coronacrisis. Respondenten hebben een gemiddelde investeringsbehoefte van € 26 miljoen. In de Financiële Zorgthermometer Q4 2019 bedroeg de gemiddelde investeringsbehoefte € 25 miljoen. Voor respondenten uit de VVT sector lijkt de investeringsbehoefte wel te zijn toegenomen. Gemiddeld bedraagt de investeringsbehoefte € 23 miljoen, terwijl deze in Q4 2019 nog € 20 miljoen bedroeg.

Toename scheiding wonen en zorg

Binnen de ouderenzorg lijkt een stijgende trend zichtbaar naar een leveringsvorm van volledig pakket thuis (VPT) in combinatie met individuele verhuur. Zorgkantoren zetten, ook voor ouderen met een zwaardere zorgvraag, steeds meer in op een scheiding tussen wonen en zorg. Het grootste deel van de respondenten van de Financiële Zorgthermometer (38%) geeft aan een aanzienlijk deel van de geplande capaciteitsuitbreiding in VPT of een vergelijkbare leveringsvorm aan te willen gaan bieden.

Reactie Fizi (Jorrit Wigchert, voorzitter)

“De 25.000 additionele verpleeghuisplekken is een fantastische en zeer noodzakelijke ambitie. Onze leden hebben goed zicht op de plannen waar zorginstellingen momenteel rekening mee houden. Fizi vormt graag de brug tussen de financials en het ministerie om mogelijke belemmeringen weg te nemen en noodzakelijke handvatten inzichtelijk te maken.”

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner)

“Samenwerking tussen woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten is een randvoorwaarde om een versnelling in de bouw van ouderenhuisvesting te realiseren. De regionale ambitie moet terugkomen in een woonzorgvisie en vertaald worden naar prestatieafspraken tussen deze drie partijen. Daarbij is voorrang bij grondposities voor de zorg noodzakelijk.”

Over de financiële zorgthermometer

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de circa 900 leden van Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek van juni 2021 hebben 100 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen.

Noot voor de redactie

Meer informatie over de achtendertigste Financiële Zorgthermometer vindt u in de het persbericht toelichting. De ruwe onderzoeksgegevens vindt u hieronder. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Pim Diepstraten van Finance Ideas, telefonisch (06-19212111) of per mail (pim.diepstraten@finance-ideas.nl).

Lees het volledige persbericht met toelichting

Uitgebreide resultaten Financiële Zorgthermometer

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van de Financiële Zorgthermometer en ander financieel zorgnieuws

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...