Onderhandelingsspel: meer inzicht in positie zorginstelling en woningcorporatieCategorie Zorginstellingen, Woningcorporaties

Onderwerpen , ,

Veel zorginstellingen huren een deel van hun vastgoed bij woningcorporaties. Door veranderingen in regelgeving en bekostiging zijn deze contracten niet altijd meer passend voor de corporatie of betaalbaar voor de zorginstelling. Dit leidt soms tot opzegging of heronderhandeling met een andere huursom of contractduur tot gevolg. In andere gevallen bestaat een vraag om gezamenlijk een woonzorglocatie te (her)ontwikkelen, en daarbij een voor beide partijen sluitende business case te creëren.

Interessant: Huurindexatie zorgvastgoed 9,7% per 1 juli 2022: wat doen woningcorporaties?

Te weinig kennis van elkaars werelden belemmert onderlinge samenwerking

Zowel woningcorporaties als zorginstellingen zijn gericht op het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Financiën zijn daarbij een (weliswaar belangrijke) randvoorwaarde, maar geen doel op zich. In theorie betekent dit dat beide partijen vanuit hun eigen specialismen kunnen fungeren als natuurlijke partners in het maatschappelijke domein. In de praktijk zien we dat het vaak aan kennis van elkaars business case en werkwijze ontbreekt. Dit leidt onder andere tot wederzijds onbegrip, kostbaar tijdsverlies en het niet of moeizaam tot stand komen van huurovereenkomsten.

Onderhandelingsspel biedt inzicht in en handvatten voor onderhandelingspositie

Voor een succesvolle samenwerking tussen zorginstelling en woningcorporatie is het essentieel om zowel inzicht te hebben in de eigen situatie als de belevingswereld en context van de andere partij. Dit resulteert niet alleen in meer wederzijds begrip, maar het maakt u ook een betere onderhandelingspartner. Vanuit dit perspectief hebben wij een onderhandelingsspel ontwikkeld, waarmee u met uw medewerkers een huurcontractonderhandeling tussen woningcorporatie en zorginstelling kunt nabootsen.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Het onderhandelingsspel kan (onder begeleiding van onze adviseurs) worden gespeeld door een groep van circa 5-15 medewerkers vanuit uw organisatie. In tweetallen worden vervolgens in een tijdsbestek van circa 1,5 uur onderhandelingen gevoerd, met als doel tot een passend huurprijsvoorstel te komen. Op basis van een afzonderlijk informatieblad (één voor de collega die namens de zorginstelling onderhandelt, en één voor de collega die vanuit het perspectief van de woningcorporatie acteert) gaat iedere onderhandelingspartner in gesprek. Aan het einde van de sessie evalueren we met elkaar of de vooraf gestelde onderhandelingsdoelen zijn behaald.

Een goede huurovereenkomst bevat heldere voorwaarden, voldoende flexibiliteit, een eerlijke verdeling van risico’s en een realistische huurprijs. Al deze aspecten komen aan bod in het hierboven beschreven onderhandelingsspel. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dit spel? Stuur Corstiaan Verweij een bericht.

Sparringpartner bij uw onderhandelingstraject?

Naast het inzetten van het onderhandelingsspel ondersteunen onze adviseurs zorginstellingen en woningcorporaties ook in de concrete praktijk ten aanzien van huurcontracten. Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen: bij het gehele traject of delen ervan. Van een toets op de betaalbaarheid tot het begeleiden van het gehele onderhandelingstraject. Samen bekijken we welke kennis en expertise het beste bij uw behoefte past.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over uw onderhandelingstraject

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...