Q4 2018: Kwaliteitskader verpleging deels onbenutCategorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen

De financials in de zorgsector verwachten dat circa 40% van de € 2,1 miljard uit het kwaliteitskader niet benut gaat worden. De krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte bestedingsmogelijkheden liggen hier vermoedelijk aan ten grondslag. Tevens blijft de zorgzwaarte verder toenemen. Dit vergroot de druk op het personeel. De zorgfinancials verwachten dat het relatief hoge ziekteverzuim niet verder gaat stijgen en in 2019 zelfs licht zal dalen.

Om in aanmerking te komen voor een deel van de € 2,1 miljard uit het kwaliteitskader hebben zorginstellingen eind vorig jaar een kwaliteitsplan inclusief begroting bij het zorgkantoor ingediend. Financials werkzaam in de ouderenzorg verwachten echter dat slechts 60% van het beschikbare budget daadwerkelijk besteed gaat worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat 85% van de kwaliteitsgelden alleen beschikbaar zijn voor het aantrekken van extra personeel en dat het personeel, door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, niet verkregen kan worden. Tevens gelden er strikte eisen aan de verantwoording van het budget. Actiz heeft eerder dan ook gepleit voor een andere verdeling van kwaliteitsmiddelen om te kunnen innoveren wanneer dit voor de instelling noodzakelijker lijkt.

Sectorbreed lijkt de groei van de omzet, na een stabilisatie in de vorige kwartalen, verder door te zetten. Uitzondering hierop zijn de ziekenhuizen. Het hoofdlijnenakkoord lijkt er hier voor te zorgen dat de omzet relatief stabiel blijft. Volgens 75% van de respondenten wordt de groei voornamelijk gedreven door een stijging van de zorgzwaarte. De aantallen verleende zorg nemen naar verwachting beperkt toe. Deze ontwikkeling zal een verdere druk op het personeel veroorzaken, terwijl het ziekteverzuim de afgelopen vier jaar juist is toegenomen. Hierin lijkt wel een lichte kentering zichtbaar. Het merendeel van de financials verwacht dat het ziekteverzuim de komende 12 maanden stabiel blijft of zelfs licht zal dalen.

Reactie Fizi (Ellen Kalkhoven, voorzitter) “FIZI is enigszins verrast met het percentage van 40%. Zeker in relatie tot wat er voor 2019 reeds beschikbaar is gesteld. Dit is voor ons reden voor een periodieke monitoring. Verder sluiten wij ons aan bij het standpunt van Actiz om meer bestedingsruimte te creëren in het kwaliteitskader zodat zorginstellingen ook aan de hand van innovatie kunnen zoeken naar oplossingen voor het nijpende personeelstekort”

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner) “Zorginstellingen staan voor de uitdaging om in een krappe arbeidsmarkt de toenemende zorgvraag te blijven leveren. Ook de komende jaren staat voor de financials het waarborgen van de financiële continuïteit hoog op de agenda”

Over de Financiële Zorgthermometer

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de ruim achthonderd leden van Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in januari 2019, hebben 139 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de éénendertigste keer dat het onderzoek is uitgevoerd.

Lees het volledige persbericht

Uitgebreide resultaten Financiële Zorgthermometer – 4e kwartaal 2018

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...