Literatuurstudie: Groene ruimteCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Een academische literatuur over de componenten van financieringsruimte voor verduurzaming in de koopwoningmarkt: energielasten, transactieprijzen en de discontovoet. Een samenwerking tussen Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg, Piet Eichholtz, hoogleraar financiering en vastgoed aan de universiteit Maastricht en partner bij Finance Ideas en Max van Son adviseur bij Finance Ideas.

Over de literatuurstudie

Er bestaat veel onderzoek naar de economische effecten van verduurzaming van woningen. Er is consensus over een positief effect op de verkoopprijs en huur en een negatief effect op de energielasten en de vermogenskosten. Het lijkt er echter op dat de vruchten van dit onderzoek nog onvoldoende worden meegenomen in het bepalen van de financieringsruimte van verduurzaamde koopwoningen. Dat kan leiden tot een situatie van structurele underfunding voor woningverduurzaming. Het doel van deze korte notitie is om de belangrijkste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur op een rij te zetten. Dit academisch bewijs levert de bouwstenen (kasstroom, eindwaarde, discontovoet) van een financieel model waarmee we de financieringsruimte van woningverduurzaming bepalen.

Belangrijkste conclusies

Er bestaat een duidelijke academische consensus over het feit dat verduurzaming de energielasten van koopwoningen verlaagt en de prijs van koopwoningen verhoogt. De literatuur over de effecten op risico’s en kapitaalkosten is weliswaar minder omvangrijk, maar laat toch ook duidelijke aanwijzingen zien van lagere risico’s en lagere kapitaalkosten van duurzaam vastgoed. Een aantal Nederlandse hypotheekverstrekkers vraagt nu al een lagere hypotheekrente voor een energiezuinige woning en het is aannemelijk dat de consument genoegen neemt met een lager rendement op eigen vermogen bij duurzame woningen vanwege lagere risico’s. Besparingen op de exploitatie en verhoging van de waarde maken duurzaamheidsinvesteringen financieel aantrekkelijk.

Zelf aan de slag met de Groene Ruimte Configurator (GRC)

Aan de hand van deze resultaten hebben wij een integraal model ontwikkeld – de Groene Ruimte Configurator (GRC). Dit model is transparant opgebouwd uit openbare bronnen inzake verduurzamingskosten (energiebesparingsverkenner), energielasten (CBS), hypotheekrentes (NVB) en waarde-premies (DNB en divers academisch onderzoek). Een handzaam model die we voor iedereen toegankelijk willen maken en waarin voor verschillende segmenten van de woningmarkt een objectieve afweging gemaakt kan worden tussen alle kosten en baten.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel een vraag over de Groene Ruimte Configurator

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Hoogleraar vastgoedfinanciering en –beleggingen
Adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...