Overname- en verkooptraject in de gezondheidszorg, deel 1: Activiteiten op hoofdlijnenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Zorginstellingen zijn bezig om hun strategische koers te herijken en de benodigde transitie vorm te geven. Ze hebben te maken met buitenlandse investeerder die steeds vaker de Nederlandse zorgmarkt betreden. Een complexe taak voor de financial die niet dagelijks te maken heeft met overname- of verkooptrajecten terwijl de investeerders die ervaring wel hebben. In dit artikel hebben we vier basisstappen uitgezet rondom een overname- of verkooptraject. In de komende artikelen staan we stil bij de verschillende onderdelen.

Buitenlandse investeerder betreden Nederlandse zorgmarkt

De aankoop van het diagnostisch centrum Medlon door het Zwitserse bedrijf Unilab (omzet € 800 miljoen), de intrede van  het Franse zorgconcern Orpea (omzet € 3,1 miljard) en meerdere overnames in de verslavingszorg de laatste jaren. Zo maar een paar voorbeelden van de ontwikkelingen op de overnamemarkt in de Nederlandse gezondheidszorg, waarbij buitenlandse partijen een positie innemen met het doel om deze binnen korte tijd te vergroten. Waar voorheen de overnames zich nog concentreerden op de ‘randen’ van de zorg (zoals tandartspraktijken en medisch apparatuur), lijkt zich een trend voor te doen waarbij investeerders zich meer richten op de bredere zorg. Eerstelijns diagnostiek, ouderengeneeskunde en geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast is één van de belangrijkste thema’s in de gezondheidszorg ‘Zorg op de juiste plek’. Zorgorganisaties zijn momenteel hun strategische koers aan het herijken en de benodigde transitie aan het vormgeven. Dit gaat ertoe leiden dat onrendabele bedrijfsonderdelen en zorg die geen onderdeel is van de nieuwe koers worden afgestoten.

Zorg op de juist plek leidt tot transitie

De ontwikkelingen in de overnamemarkt van de gezondheidszorg maken het speelveld complex. Financials binnen zorginstellingen die geconfronteerd worden met de verkoop of overname van bedrijfsonderdelen zijn op zoek naar handvatten. Waar lopen ze tegenaan? Hoe ga je om met de waardering? Is er informatie beschikbaar over vergelijkbare transacties? Wat is het perspectief van de investeerder en hoe moet je hiermee omgaan? Hoe werkt het onderhandelingsproces en wat komt er juridisch allemaal bij kijken?

Stappenplan overname- of verkooptraject

Logische vragen op het moment dat je niet dagelijks bezig bent met verkooptrajecten en overnames. De investeerder heeft deze ervaring echter wel. Om tot een aanvaardbare en marktconforme transactie te komen is kennis om die reden cruciaal. Aan de hand van vier stappen komen de verschillende relevante onderwerpen terug. Of uw organisatie nu een overname wil doen of een bedrijfsonderdeel wil verkopen.

4 stappen in het proces van een overname- of verkooptraject

1. Waardering

De start is het zelfstandig vaststellen van een reële waardering.

2. Strategie

Vervolgens is het van belang de positie van de relevante partijen te bepalen om te komen tot een succesvolle overname- of verkoopstrategie. De nauwe samenwerking met een ervaren jurist is hierbij van cruciaal belang. Het huiswerk moet compleet zijn en binnen korte tijd zijn gerealiseerd. De doorlooptijd van dergelijke trajecten is vaak kort.

3. Onderhandeling

Na het bepalen van de strategie starten de onderhandelingen die moeten leiden tot een voor beide partijen aanvaardbare transactie. Hierbij speelt niet alleen de waardering, maar ook de overige voorwaarden van de transactie een rol.

4. Signing en structurering

Deze voorwaarden worden in de laatste fase van signing en structurering verwerkt in de juridische documentatie.

Wilt u meer weten over de stappen rondom een overname- of verkooptraject?

Heeft u vragen over deze stappen? Stel een vraag via onderstaand formulier of neem contact op met onze adviseurs. Finance Ideas ondersteunt instellingen bij fusies, overname en- of verkooptrajecten waarbij enerzijds door middel van een financieel strategische analyse het lange termijn standalone risicoprofiel wordt afgezet tegenover de fusie en anderzijds bij een overname of verkoop situatie de waardering als basis dient. Het doel? Inzicht in de financiële risico’s, toegevoegde waarde en de financiële impact.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over een overname- en verkooptraject

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...