Prinsjesdag 2018: gevolgen voor woningcorporaties

, door


Categorie Corporatie alert

Onderwerpen , , ,

Het kabinet-Rutte III heeft op Prinsjesdag de plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Hierin zijn maatregelen opgenomen die corporaties zullen gaan raken.

De verhuurdersheffing wordt met € 100 miljoen verlaagd

De verhuurdersheffing wordt met € 100 miljoen verlaagd. Het tarief zakt in 2019 van 0,591% naar 0,561%. Daarbij kunnen corporaties € 100 miljoen extra vermindering van de verhuurdersheffing krijgen als dit wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van woningen. Deze ontwikkeling heeft een direct effect op de komende meerjarenbegroting.

Energiebelasting op aardgas, elektriciteit en de ODE

Het kabinet voert een aanpassing door van de bijdragen voor de energiebelasting op aardgas, elektriciteit en de Opslag Duurzame Energie (ODE). In 2019 wordt de energiebelasting (exclusief BTW) op elektriciteit met 0,7 eurocent per kWh verlaagd en die op gas met 3 eurocent per m³ verhoogd. De ODE (exclusief BTW) op elektriciteit stijgt 0,2 eurocent per kWh en die op gas met 0,5 eurocent per m³. Daarnaast wordt de belastingvermindering verlaagd met € 62,- per jaar. Dit heeft gevolgen voor de energierekening van huurders en daarmee ook op investeringsbesluiten van corporaties op het gebied van duurzaamheid.

Ontwikkelingen rondom de renteaftrek

De zogenaamde Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) is onverkort van toepassing verklaard op corporaties. Deze maatregel is bedoeld om belastingontwijking bij multinationals tegen te gaan. ATAD beperkt de renteaftrek voor veel corporaties, waardoor de belastingdruk stijgt.

Het tarief vennootschapsbelasting daalt

Het tarief vennootschapsbelasting daalt van 25% naar 22,5% in 2019. Dit leidt tot een lastenverlaging voor corporaties. De verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting wordt teruggebracht van negen jaar naar zes jaar, zonder overgangsregime. Dit kan betekenen dat fiscale verliezen gaan verdampen. Het is raadzaam dat corporaties hun fiscale prognose opnieuw beoordelen om de effecten hiervan in kaart te brengen.

Het lage tarief in de omzetbelasting stijgt per direct van 6% naar 9%.

Dit is slechts een greep uit de maatregelen van het kabinet. Een uitgebreid overzicht kunt u onder andere hier vinden.

Deadline jaarrekening blijft 1 juli

Bij Koninklijk Besluit is de verplichting om de jaarrekening per 1 mei in te dienen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vanwege twijfel over de haalbaarheid van de termijn voor corporaties, zonder aanzienlijke verhoging van de administratieve lasten, is besloten om de deadline vooralsnog te handhaven op 1 juli.

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen?

Heeft u vragen over het effect van deze ontwikkelingen? Of heeft u behoefte aan ondersteuning rondom de meerjarenbegroting? Neem contact op met onze adviseurs, zij denken graag met u mee.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...