Reactie Aw op brief Aedes inzake scheidingsvoorstellenCategorie Corporatie alert

Onderwerpen ,

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft op 30 mei 2017 gereageerd op een brief van Aedes over de beoordeling van de voorlopige scheidingsvoorstellen. Hieronder treft u de hoofdpunten aan.

Blijvend sociaal verhuren overgehevelde DAEB woningen

Veel corporaties hebben in hun voorlopige oordeel op het scheidingsplan van de Aw te horen gekregen dat het niet is toegestaan om DAEB woningen blijvend sociaal te verhuren in de niet-DAEB tak. De Aw lijkt van mening dat alleen marktgeoriënteerde werkzaamheden in de niet-DAEB tak kunnen worden uitgevoerd en dat sociale verhuur vanuit de DAEB tak dient plaats te vinden. In de brief aan Aedes bevestigt de Aw nogmaals haar standpunt.

Wel geeft de Aw aan dat het niet verplicht is om alle niet-DAEB woningen tegen de maximale markthuur te verhuren. Zolang de niet-DAEB tak op totaal niveau een marktconform rendement behaalt, kan hier op individueel niveau van worden afgeweken. Met marktconform bedoelt de Aw: “rekening houdend met de lokale woningmarktsituatie”. Dit betekent dat afhankelijk van de marktomstandigheden een marktconforme huur onder de liberalisatiegrens kan liggen.

Uitstel tot 15 juli mogelijk

Corporaties kunnen op verzoek uitstel krijgen voor het indienen van het definitieve scheidingsvoorstel. De Aw is bereid uitstel te verlenen tot 15 juli 2017. De deadline voor de dVi en de WOZ-uitvraag blijft op 1 juli 2017 staan. Uitstel is niet mogelijk voor corporaties die onder het verlichte regime vallen.

Bezwaar tegen voorlopig oordeel

Tegen het voorlopig oordeel van de Aw is geen bezwaar mogelijk omdat het geen appellabel besluit is volgens de Algemene Wet bestuursrecht. Het voorlopige oordeel geeft een indicatie hoe de Aw de definitieve scheidingsvoorstellen zal beoordelen. Tegen het definitieve oordeel kan wel bezwaar gemaakt worden.

Substantiële wijzingen in definitieve scheidingsvoorstel

De Aw is van mening dat bij substantiële wijzigingen in het aantal over te hevelen woningen er een nieuwe zienswijze opgevraagd dient te worden bij de stakeholders. De Aw blijft bij haar standpunt dat dit aan de orde is indien het over te hevelen bezit op gemeenteniveau met meer dan 10 woningen afwijkt ten opzichte van het voorlopige scheidingsvoorstel. Wel staat de Aw open voor een toelichting indien de corporatie van mening is dat deze richtlijn niet gevolgd hoeft te worden.

Masterclass Woningwet compliance

Wilt u meer weten over hoe u na de implementatie van de Woningwet blijft voldoen aan wet- en regelgeving? Finance Ideas Academy biedt een masterclass aan over Woningwet compliance. Deze masterclass geeft u inzicht in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van Woningwet compliance in de werkwijze en processen.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de scheidingsvoorstellen

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...