Rendement woningcorporaties op hoogte én dieptepuntCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Hoewel het realiseren van rendement niet centraal staat in de doelstellingen van een woningcorporatie is het behalen hiervan wel belangrijk voor het realiseren van haar maatschappelijke opgave. Door het directe rendement per complex inzichtelijk te maken en af te zetten tegen het maatschappelijk rendement ontstaat inzicht in de prestatie van individuele complexen. Door de jaren heen heeft het gerealiseerde rendement behoorlijk gefluctueerd. In 2019 heeft het directe rendement het laagste punt sinds tien jaar bereikt.

Tip: Tijdens de opleiding Asset management leert u om de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed te bepalen.

Direct en indirect rendement

Het directe rendement heeft betrekking op het exploitatieresultaat. De netto huuropbrengsten worden verminderd met lasten die voortkomen uit exploitatie en afgezet tegen de waarde van bezit. Het indirecte rendement betreft de waardeverandering van het vastgoed en wordt bepaald door de waardeverandering te delen door de waarde van het vastgoed aan het begin van de periode. Hoewel het indirecte rendement alleen gerealiseerd wordt bij verkoop is dit rendement wel in grote mate bepalend voor de mutatie van het eigen vermogen. Mede op basis van de publicatie ‘Corporaties in beeld’  is het directe en indirecte rendement van woningcorporaties in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van de winst en verliesrekening van de 100 grootste woningcorporaties in Nederland. Gezamenlijk hebben deze corporaties 1,8 miljoen gewogen verhuureenheden in bezit, wat gelijk staat aan driekwart van de sector.

Rendement woningcorporaties in 2019

In 2019 bedroeg het gemiddelde indirecte rendement van de corporatiesector 7,9%. Dit is lager dan in 2018, maar nog steeds hoog vergeleken met eerdere jaren. Het 10,5 en 3-jaars gemiddelde ligt op respectievelijk 7,0, 6,0 en 2,6%. Ook vallen regionale verschillen op te merken, zo is het indirecte rendement het hoogst in Noord-Nederland met 9,2% en het laagst in Oost-Nederland met 7,3%. Het gemiddelde directe rendement in 2019 bedroeg 2,4%. De verschillen in direct rendement tussen de regio’s zijn minimaal, wel is een duidelijke daling te zien in de afgelopen vijf jaar. Over 2015 bedroeg het gemiddelde directe rendement nog 3,6%.

Direct, indirect en totaal rendement (o.b.v. marktwaarde) over de afgelopen tien jaar

Direct, indirect en totaal rendement (o.b.v. marktwaarde) over de afgelopen tien jaar

Oververhitte Nederlandse woning(beleggings)markt

Het hoge indirecte rendement van de afgelopen jaren wordt in grote mate veroorzaakt door de oververhitte Nederlandse woning(beleggings)markt. De waarde toename werkt door in het directe rendement: het exploitatie resultaat wordt immers afgezet tegen de hogere waarde van bezit. Daarnaast staat het rendement onder druk door de daling van de netto inkomsten uit de exploitatie met 3,2%.

Zelf aan de slag met rendementsberekeningen?

Heldere en concrete investeringskaders helpen u om risico’s te vermijden. Ze geven u inzicht in rendementen op korte en lange termijn zodat u kunt zorgen dat uw corporatie niet in de problemen komt. Heeft u behoefte om te sparren over uw situatie? Of heeft u vragen over de resultaten uit dit artikel? Neem dan contact op met Niels Kornegoor.

Uw kennis over asset management vergroten?

Wilt u zelf aan de slag met het berekenen van de (financiële) rendementen van uw portefeuille? Tijdens de training Asset Management gaan we dieper in op de positie binnen de organisatie. Hoe kan een portefeuillestrategie worden vertaald naar het beheer? En hoe kan asset management bijdragen aan de maatschappelijke prestatie? U ontvangt praktische handvatten om te sturen op de (financiële) prestatie van complexen. Bekijk het programma en de data.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over asset management

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...