Resultaten Wonen & Zorg-quizCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Meer dan zestig mensen namen deel aan de Wonen en Zorg-quiz. De tien vragen uit de quiz hadden betrekking op onderwerpen als de Regiewet, de bij te bouwen aantallen ouderenwoningen en de recent beschikbaar gekomen subsidieregelingen.

Stapels beleidsdocumenten en de vele ontwikkelingen maken het onoverzichtelijk

De moeilijkheidsgraad van de quiz was hoog, wat terugkomt in de gemiddelde score van 11 uit 30. Dit is onder andere te danken aan de stapels beleidsdocumenten en de vele ontwikkelingen in korte tijd op het gebied van wonen en zorg. Maar de lage score duidt er eveneens op dat nog niet iedereen even goed op de hoogte is van de recente ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg en de grote opgave van woningcorporaties bij dit thema.

Quiz gemist? Via deze pagina kunt u de quiz alsnog invullen. Na afloop kunt u zien welke vragen u goed en fout heeft beantwoord. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een antwoordsheet met toelichting op te vragen.

Subsidieregelingen en beleid van VWS zijn bekend

De twee best beantwoorde vragen hadden betrekking op de subsidieregelingen en de beleidsprogramma’s van het ministerie van VWS. Vrijwel iedereen wist de stimuleringsregelingen voor ontmoetingsruimten en zorggeschikte wooneenheden te benoemen. Ook de subsidieregeling voor intergenerationeel wonen was bij twee derde van de respondenten bekend. Meer dan de helft wist dat het ministerie van VWS in de afgelopen twee jaar de beleidsprogramma’s IZA, GALA, WOZO en TAZ publiceerde.

landelijke subsidieregelingen
welzijn en zorg programma's

Verbetering mogelijk op de regiewet en landelijke doelstellingen

De twee slechtst beantwoorde vragen hadden betrekking op de Regiewet en de doelstelling op ouderenwoningen uit het ‘Programma wonen en zorg voor ouderen’. Een vijfde van de respondenten wist dat het volkshuisvestingsprogramma de woonvisie vervangt in de Regiewet. Ook de doelstelling van de landelijke overheid om tot en met 2030 een derde van de totale woningbouwopgave voor ouderen te bouwen, waarbij woningcorporaties 40.000 geclusterde woonvormen en 20.000 verpleeghuisplekken voor hun rekening nemen, was bij een vijfde van de respondenten bekend. 

Wet versterking regie volkshuisvesting
Programma wonen en zorg voor ouderen

Meer inzicht in het speelveld van Wonen en zorg?

Heeft u vragen over de resultaten van deze quiz? Of wilt u sparren over uw mogelijkheden? Neem contact op met Michiel Majoor of lees hier meer over onze expertise. Wilt u meer weten over het speelveld van woonzorgvastgoed? Tijdens de training De businesscase van zorgvastgoed staan we stil bij de eisen, risico’s, huurcontracten en de impact voor uw corporatie. Bekijk hier het programma en de data.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over Wonen en zorg

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...