Nieuwe SDE++ subsidieregeling gaat van startCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Zoals aangekondigd in de kamerbrief van 26 april 2019, wordt de SDE+ subsidie dit jaar vervangen door de SDE++ subsidie. Hiermee kunnen zorginstellingen voor toekomstige investeringen in hernieuwbare energie of de reductie van CO2-uitstoot een subsidie aanvragen. In de kamerbrief van 17 februari 2020 vertelt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de voortgang en openstellingsrondes van de SDE++. Wij zetten de belangrijkste feiten voor u op een rij.

Bestaande en nieuwe elementen in SDE++

De SDE++ neemt een aantal uitgangspunten over uit de voorgaande SDE+ regeling. Deze zijn in het verleden effectief en robuust gebleken. Zo wordt in de nieuwe regeling nog altijd de onrendabele top gesubsidieerd, vindt er een gefaseerde openstelling plaats op basis van subsidie-intensiteit en is er concurrentie tussen verschillende technieken op kosteneffectiviteit.

De vormgeving van de SDE++ is gebaseerd op het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voor de totstandkoming van dit advies heeft het PBL een marktconsultatie gehouden, die tot nieuwe inzichten heeft geleid. Een van deze nieuwe elementen is de rangschikking op basis van kosten per vermeden ton CO2-emissies. Hierdoor komen naast de opwekking van hernieuwbare energie ook technieken die CO2 reduceren in aanmerking voor een subsidie. In 2020 zal nog niet worden gecorrigeerd voor de CO2-heffing, aangezien deze nog uitgewerkt dient te worden.

Openstellingsronde SDE++ in 2020

Het totale openstellingsbudget voor 2020 bedraag € 5 miljard. De openstelling vindt plaats in vier fasen van 29 september tot 22 oktober 2020. Tijdens de eerste fase komen alleen projecten in aanmerking met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. De volgende fasen worden stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten.

Wanneer kunt u meer duidelijkheid verwachten?

De minister streeft ernaar om het wijzigingsbesluit SDE in april 2020 te publiceren. Daarnaast is het streven om alle onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ uiterlijk dit voorjaar te publiceren. Hiervoor is tevens goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig. Het omvormen van de SDE+ naar de SDE++ regeling is een stapsgewijs proces. Hierdoor is de verwachting dat er in 2021 nieuwe technologieën zullen zijn die in aanmerking komen voor een subsidie. Hier zal nader onderzoek voor worden verricht en hierover zal de Kamer t.z.t. worden geïnformeerd.

Duurzaamheidsinvesteringen in de praktijk: wel of niet rendabel?

Er zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen die u als zorginstelling kunt nemen. Het is belangrijk om hiervoor een goed onderbouwde businesscase op te stellen, zodat u de juiste (financiële) afweging kunt maken. Heeft u bijvoorbeeld een aanbieding gehad van een commerciële partij die uw zorginstelling wil voorzien van zonnepanelen? Of bent u benieuwd naar de potentie van het gebruik van de bodem voor warmte- en koudeopslag? Door het opstellen van een businesscase en de uitkomst af te zetten tegen het afwegings- en investeringskader kunt u bepalen of er sprake is van een rendabele businesscase. Benieuwd naar een praktijkcase? Onze adviseurs hebben de stappen beschreven die u kunt nemen om te bepalen of een duurzaamheidsinvestering rendabel is.  

Meer weten over het proces van een businesscase of een second opinion?

Een businesscase is van essentieel belang voor de interne besluitvorming bij investeringen en voor de communicatie richting de stakeholders (bijvoorbeeld Raad van Toezicht). De uitgewerkte businesscase verschaft een analyse van de (financiële) impact van de investeringen op uw organisatie en biedt ondersteuning bij de interne besluitvorming. Tevens geeft deze inzicht in de (externe) financieringsbehoefte. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw businesscase of een second opinion op een bestaande? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs, zij denken graag met u mee.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over de nieuwe SDE++ subsidieregeling

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...