Scriptie: Toenemende zorgkosten en ongezonde huizenCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Naast het feit dat ik veel geleerd heb van mijn tijd bij Finance Ideas, heb ik ook enorm genoten van de werksfeer en omgang met collega’s. Ik kon bij iedereen ten alle tijde terecht met vragen over mijn scriptie en werd daarnaast ook betrokken bij de verschillende projecten. Al met al een uniek ervaring’’ –Iron Brands

‘’Wat is het effect van ongezonde huisvesting op de gezondheid?’’

Dit is de prangende vraag waar ik me de afgelopen vier maanden over gebogen heb bij Finance Ideas. De relevantie van deze vraag komt voort uit het feit dat de zorgkosten in OECD landen, de afgelopen jaren enorm gestegen is. Onze ‘Baby Boom’ generatie wordt ouder en verlangt meer gezondheidszorg terwijl het aanbod van onze zorg e.g. verpleegsters en dokters krimpt. Hierdoor ontstaat er een enorme druk op de kosten van de gezondheidszorg, wat op termijn kan dit leiden tot een financieel onaanvaardbare situatie. Het is dus van belang om uit te vinden waarom iemand zorg nodig heeft en wat hier ten grondslag aan ligt. Als dit blootgelegd kan worden, kunnen er gepaste maatregelen getroffen worden om de druk op de ‘zorgketen’ te verminderen.

De uitvoering van het onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat mensen in OECD landen het merendeel van de dag binnen doorbrengen, voornamelijk in hun eigen huis. Mocht een deel hiervan in een zogenaamd ‘ongezond’ huis wonen, dan zou dit een enorm effect kunnen hebben op hun gezondheid aangezien ze 90% van de dag hier aan blootgesteld zijn.

Om te onderzoeken of ‘ongezonde’ woningen een negatief effect hebben op de gezondheid, heb ik gebruik gemaakt van een dataset uit Zwitserland waarbij ik 40.000 mensen verspreid over 18 jaar onder de loep heb genomen. Ik heb hierbij gekeken naar de staat van hun huis in relatie met hun gezondheid. Om er zeker van te zijn dat ik alleen het effect van ‘ongezonde’ huizen op de gezondheid waarneem, heb ik verscheidene individuele, socio-economische en externe factoren in acht genomen.

Wat zijn de conclusies van het onderzoek?

Het belangrijkste resultaat uit dit onderzoek is dat mensen die in een te klein huis wonen, vaker gebruik maken van de dokter. Als er te veel mensen wonen in een huis dat te klein steken ze elkaar sneller aan met bijvoorbeeld griep. Het komt er op neer dat dit voorkomen kan worden wanneer er voldoende betaalbare huisvesting is voor ieder gezin. De totale kosten van deze extra doktersbezoeken wordt geschat tussen de 35 en 65 miljoen euro per jaar voor Zwitserland alleen.

Wil jij ook je afstudeerstage bij ons lopen?

Bekijk onze actuele afstudeerstages en neem contact op met onze recruiter via: telefoon: 030 – 232 0480 of e-mail: recruitment@finance-ideas.nl.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...