Wijziging van het BTIV per 1 juli 2016 gepubliceerdCategorie Corporatie alert

Onderwerpen , ,

Op 27 mei 2016 is de wijziging van het BTIV per 1 juli 2016 gepubliceerd. Deze neemt veel bepalingen over die in de consultatieversie van het BTIV zijn opgenomen. Maar er zijn ook additionele aanpassingen die van belang zijn voor corporaties.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van het BTIV

Beperking in verhuur bedrijfsmatig vastgoed

 1. Een gebouw mag voor maximaal 25% van het bruto vloeroppervlakte als bedrijfsmatig vastgoed verhuurd worden.
 2. Deze beperking geldt niet voor bedrijfsmatig vastgoed dat de TI op 1 juli 2015 reeds in bezit had. Dit vastgoed mag 100% bedrijfsmatig verhuurd worden.
 3. Het eigen kantoorpand mag tot 50% van het bruto vloeroppervlakte bedrijfsmatig verhuurd worden. Voorwaarde is wel dat het kantoorpand op 1 juli 2015 in bezit was van de TI.

Actueel inkomen mogelijk bij passend toewijzen

 1. Het is toegestaan om uit te gaan van een schatting van het inkomen van een huurder, als de huurder nu meer verdient dan zijn/haar recent vastgestelde fiscale inkomen.
 2. Inkomen van kinderen telt niet mee voor de toets.
 3. Het is niet meer noodzakelijk om het inkomen van mensen met een zorgindicatie te toetsen indien de huurprijs op of onder de aftoppingsgrens is.

Beperkte grondruil buiten kernregio toegestaan

 1. Het is niet toegestaan om nieuwbouw te plegen op onbebouwde grond buiten de eigen regio.
 2. Beperkte grondruil is bij herstructurering op onbebouwde grond buiten de eigen regio met instemming van de Aw toegestaan.

Uitzonderingen op markttoets bij niet-DAEB investeringen

 1. De TI hoeft geen markttoets te doorlopen bij onderhoud aan niet-DAEB woningen en bedrijfsonroerend goed.
 2. De markt- of financiële toets is niet nodig bij herstructurering van woningen tot max. € 45.000 per woning.

Afwijking van leefbaarheidsnorm mogelijk

 1. Personeelslasten maken onderdeel uit van de leefbaarheidskosten.
 2. Via de prestatieafspraken mag van de norm (€ 126,25) worden afgeweken.

Kwijtschelding schuld dochterondernemingen toegestaan

 1. Kwijtschelden van schulden van een dochter is mogelijk indien de TI 100% aandeelhouder is en de dochter alleen schulden bij de TI heeft.

Naast deze wijzigingen van de consultatie BTIV worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld in het gewijzigde BTIV:

Het aangaan van transacties met financiële instellingen verruimd

In artikel 13 BTIV is opgenomen dat een TI uitsluitend transacties aangaat met financiële instellingen (banken) met ten minste een single A-rating of een daarmee vergelijkbare rating. Met de aanpassing van het BTIV is dit gewijzigd en is de norm naar een B-rating teruggebracht.

Indien de transacties betrekking hebben op beleggingen of financiële derivaten, dient de bank een single A-rating te hebben. Bij banken met een rating lager dan een single B-rating is alleen het aantrekken van leningen toegestaan.

In geval een bank niet aan de bovengenoemde rating criteria voldoet maar een volledige dochtermaatschappij van een bank wel aan de criteria voldoet, is het aangaan van transacties toegestaan.

Verder wordt in artikel 107, lid 3 BTIV opgenomen dat in het financieel reglement bepaald moet wordt dat banken waarbij een dochtermaatschappij financiële derivaten afsluit of middelen uitzet, ook een single B-rating dienen te hebben.

Rente op interne lening aangepast

Met de wijziging van de Veeg BTIV is de rente op de interne lening (of startlening bij juridische of hybride scheiding) een minimumeis in plaats van een norm. Deze bepaling is ook van kracht op de startlening van een TI aan een woningvennootschap.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over de wijziging van het BTIV

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...