ZorgRating in een nieuw jasje: wat betekent dit voor uw rating?Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Deze zomer voeren we voor het dertiende jaar op rij dé benchmark-rapportage uit voor circa 800 zorginstellingen. ZorgRating maakt het mogelijk om door middel van zestien financiële en operationele ratio’s snel en overzichtelijk zorginstellingen vanuit een financiële bril te beoordelen en te vergelijken. De afgelopen jaren is de zorgsector volop in beweging geweest. Ook financiers zijn anders naar zorgaanbieders zijn gaan kijken. Reden voor ons om enkele aanpassingen door te voeren, zodat we uw financiële prestaties en kredietwaardigheid nog beter in kaart kunnen brengen. In dit artikel praten we u bij over de aanpassingen in de rapportage.

EBITDAR-marge als vervanging voor concurrentiescore

Eén van de ontwikkelingen die wij de afgelopen jaren hebben gezien, is dat banken in toenemende mate aandacht hebben voor de EBITDA (meer hierover in het artikel: 6 vragen (en antwoorden) over de absolute EBITDA-eis van de bank). Dit heeft er toe geleid dat we over het verslagjaar 2020 de ‘concurrentiescore’ hebben vervangen door de ‘EBTIDAR-marge’[1]. De EBITDAR is een benadering van de vrije kasstroom van een zorgaanbieder. Het geeft inzicht in de mate waarin een zorginstelling haar kapitaallasten kan dragen en een gezond resultaat uit de bedrijfsvoering weet te realiseren. In ZorgRating is nu de EBITDAR-marge opgenomen en niet de EBITDA-marge. De reden hiervoor is dat in de EBITDAR-marge de huurlasten zijn uitgesloten. Hierdoor is een betere vergelijking mogelijk tussen een zorginstelling die vastgoed in eigendom heeft en een zorginstelling die vastgoed huurt.

Figuur 1. Overzicht van de acht financiële variabelen met wegingsfactoren en fictieve uitkomsten

Overzicht van de acht financiële variabelen met wegingsfactoren en fictieve uitkomsten

Meer inzicht in huur versus eigendom

Ook worden er vanaf dit jaar meerdere algemene karakteristieken van de zorginstelling opgenomen. Zo is het mogelijk om de cijfers en rating nog meer in context te plaatsen. Denk hierbij aan het werkgebied van de zorginstelling, het aantal locaties, de (omzet)grootte, de omzetstromen, het aantal cliënten en het aantal medewerkers. Vanaf 2022 geeft de ZorgRating rapportage ook inzicht in de totale huurlasten en (een benadering voor) het aandeel vastgoed dat gehuurd wordt ten opzichte van het aandeel vastgoed dat zij in eigendom heeft. Een aantal ratio’s, zoals de solvabiliteitsratio, de Net debt/EBITDA ratio en boekwaarde/aanschafwaarde vallen vaak gunstiger uit voor zorginstellingen die een relatief groot aandeel van haar vastgoed huren. De toegevoegde informatie over (het aandeel) huurlasten geeft meer context aan de uitkomsten van de rating.

Figuur 2. Overzicht van nieuwe algemene kenmerken

Overzicht van nieuwe algemene kenmerken

Benchmark voor kostenratio’s

Hoewel de zestien financiële en operationele ratio’s een goede maatstaf zijn om iets te zeggen over de kredietwaardigheid van een zorgaanbieder, geeft het geen informatie over de kostenopbouw van de gerealiseerde exploitatie. In de nieuwe ZorgRating zijn drie nieuwe kostenratio’s opgenomen, zodat de reeds opgenomen kengetallen in de benchmark meer diepgang krijgen. Het gaat om de personeelskosten ratio, de materiële kosten ratio en de kapitaallasten ratio. In alle gevallen worden de kosten afgezet tegen de totale bedrijfsopbrengsten. In de benchmark zie je dus in één oogopslag de ontwikkeling van de drie kostenratio’s van de afgelopen vijf jaar. Daarnaast worden de ratio’s tevens afgezet tegen het gemiddelde in de sector. Met deze inzichten kunnen zorginstellingen nog gerichter sturen op een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Figuur 3. Voorbeeld kostenratio’s (personeel en kapitaallasten) voor een fictieve instelling

Voorbeeld kostenratio’s (personeel en kapitaallasten) voor een fictieve instelling

Benieuwd naar de financiële positie van uw zorginstelling?

Waar staat u ten opzichte van de markt? Hoe ziet de krediet- of borgingverstrekker uw kredietwaardigheid en wat zijn uw mogelijkheden? Een individuele rating geeft onderbouwing voor een financieringsaanvraag. In één oogopslag een overzichtelijke en informatieve vergelijking van uw zorginstelling ten opzichte van de (deel)sector. Bekijk de website voor ZorgRating voor een voorbeeld en meer informatie.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of behoefte om vrijblijvend te sparren over uw situatie? Neem contact op met Daan van Houtum of stel uw vraag via onderstaand formulier.


[1] Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization and rent

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over ZorgRating

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...