Aansluitplicht gas nieuwbouwwoningen geschraptCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Dinsdag 30 januari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel voortgang energietransitie (Wet vet). Deze wet moet zorgen voor een duidelijkere afbakening van de bevoegdheden van netwerkbedrijven dan nu het geval is. Middels een amendement bij dit wetsvoorstel is ook de gasaansluitplicht voor nieuwbouw woningen en kleinverbruikers geschrapt. Dit moet er toe leiden dat gasloze nieuwbouw de norm wordt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om een gasnet aan te leggen. Onder kleinverbruikers worden naast woningen ook kleine bedrijven verstaan in dit amendement, omdat anders de netbeheerder wel verplicht blijft tot het aansluiten van één of enkele kleine ondernemingen in een wijk.

Wat betekent het amendement?

Volgens het amendement zijn er voor nieuwbouw in de meeste gevallen voldoende bewezen alternatieven om te voorzien in de warmtevoorziening, die betaalbaar zijn en comfort bieden. Een reden om nieuwbouw toch aan te sluiten op het gasnet zou kunnen zijn dat de aanleg van een warmtenet of warmtepompen onevenredig duur is. Bedoeling is dat per 1 januari 2019 de aansluitplicht komt te vervallen.

Het amendement geeft aan het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar geen nieuwe aansluitingen meer komen, ook als er al een gasnet aanwezig is.

Meer weten over CO2-neutraal?

Naast de Corporatie alert publiceert Finance Ideas regelmatig onderzoeken. Zoals het onderzoek naar de haalbaarheid van een CO2-neutrale energievoorziening in de corporatiesector uitgevoerd voor de branchevereniging Aedes. Finance Ideas ondersteunt en begeleidt corporaties bij het Plan van Aanpak CO2-neutraal 2050. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...