Doorrekening Klimaatakkoord voer voor discussieCategorie Corporatie alert

Onderwerpen ,

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op 13 maart 2019 hun doorrekening van het Klimaatakkoord, bestaande uit honderden maatregelen, gepresenteerd. De twee centrale vragen die beantwoord moesten worden zijn: wordt de beoogde CO2-reductie gerealiseerd en wie betaalt welk deel van de rekening? Vooral de tweede vraag is politiek gezien een interessant punt en biedt genoeg reden tot discussie in aanloop naar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.

Doel CO2-reductie brug te ver?

De modellen van de doorrekeningen zijn met veel onzekerheden omgeven, maar de conclusies bieden wel een houvast voor politiek, burgers en bedrijven. Aangezien de maatregelen en de uiteindelijke uitwerking ervan nog onzeker zijn op dit moment, zijn de uitkomsten in bandbreedtes berekend. De beoogde 49% CO2-reductie valt volgens het PBL net binnen de berekende bandbreedte (43% tot 51%) van de maatregelen uit het akkoord, maar alles moet mee zitten om richting de bovenkant van de bandbreedte te gaan. De hoofdconclusie is daarom dat de doelen niet haalbaar lijken. Vooral de reductie van de industriële sector is veel lager dan verwacht. De bandbreedte van de berekende reductie voor de gebouwde omgeving bedraagt 0,8 tot 3,7 Mton, daar waar de doelstelling een reductie van 3,4 Mton is.

Betalen lagere inkomens de rekening?

De kosten vallen duidelijk lager uit en worden geschat rond de twee miljard euro ten opzichte van de drie tot vier miljard euro die eind vorig jaar verwacht werd.  De verdeling van de kosten is voer voor politieke discussie. Het bedrijfsleven draagt een relatief kleiner deel van de kosten, ten opzichte van de burgers. Voor de burgers geldt daarbij dat de lagere inkomens een naar verhouding groter deel betalen. Gemiddeld gaan huishoudens er 1,3% op achteruit. Voor de laagste inkomensgroep wordt verwacht dat zij er 1,8% op achteruit gaan. Opvallend daarbij is wel dat dit verschil veroorzaakt wordt door het klimaat- en energiebeleid en niet door de maatregelen uit het ontwerp klimaatakkoord.

Het kabinet reageerde dezelfde dag al met een aantal maatregelen. Er moeten nog veel politieke keuzes gemaakt worden. Voldoende voer voor discussie in aanloop naar de verkiezingen van 20 maart 2019. Bekijk de volledige rapporten van het CPB over de kosten en die van het PBL over de CO2-reductie.

Aan de slag met uw eigen duurzaamheidsinvestering?

Hoe kunt u zorgen dat de investeringen aansluiten bij uw doelstellingen voor betaalbaarheid en beschikbaarheid? Finance Ideas ondersteunt en begeleidt corporaties bij het berekenen van de financiële haalbaarheid van de verschillende scenario’s van uw duurzaamheidambities. Direct zelf aan de slag? Tijdens de training ‘investeren in duurzaamheid’ duiken we in de verschillende verdienmodellen. Het resultaat: Inzicht in de impact op de volkshuisvestelijke bijdrage, de woonlasten voor de huurder en de financiële haalbaarheid.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel ons direct een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...