Home » Woningcorporaties » Duurzaamheid » Financiële haalbaarheid CO2-neutraal

Financiële haalbaarheid CO2-neutraal

Is de gekozen route naar CO2-neutraal financieel haalbaar?

U heeft de routekaart CO2-neutraal van Aedes ingevuld. Daardoor heeft u inzicht in de CO2-reductie die uw corporatie gaat realiseren tot 2050 en welke kosten dat met zich mee brengt. Maar wat is de financiële impact van de gekozen route? Stelt de gekozen route uw corporatie ook in staat om de andere beleidsdoelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit te realiseren?

Finance Ideas ondersteunt woningcorporaties door de financiële haalbaarheid van de routeplanner in kaart te brengen. Hiermee krijgt uw corporatie inzicht in de effecten en kunt u de ambities op het gebied van duurzaamheid integreren in het totale beleid van uw corporatie.

Hoe wordt de financiële haalbaarheid CO2-neutraal in kaart gebracht?

Het rapport geeft op een eenvoudige manier inzicht in de financiële haalbaarheid van verschillende scenario’s van de routekaart CO2-neutraal. U bespaart veel tijd, omdat u niet elke keer een scenario hoeft door te rekenen in de meerjarenprognose (bijvoorbeeld in Wals of FMP). Pas als uit de impactanalyse een haalbare strategie volgt, kunt u deze vertalen naar de meerjarenprognose.

Een ander voordeel is dat we samen met u gemakkelijk aan de beleidsknoppen kunnen draaien om de juiste richting te bepalen. Zo ontstaat er een integraal afwegingskader tussen duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Met de resultaten weet u wat de financiële haalbaarheid is van de routeplanner zodat u strategische weloverwogen keuzes kunt maken die aansluiten bij uw beleidsdoelstellingen.

Hoe ziet het rapport van de financiële haalbaarheid CO2-neutraal eruit?

U krijgt een rapport met daarin één of meerdere scenario’s/uitkomsten van de routekaart CO2-neutraal. Dit geeft u inzicht in:

  • de impact van de scenario’s op de financiële ratio’s van het WSW;
  • in welk jaar de scenario’s op zijn vroegst te realiseren zijn binnen de financiële randvoorwaarden;
  • de ontwikkeling van de CO2-uitstoot van de woningportefeuille tot 2050;
  • de ontwikkeling van de energielabels van de woningportefeuille tot 2050;
  • een overzicht van de relevante beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de analyse.

Samen sparren over een haalbare strategie? Ook dit behoort tot de mogelijkheden. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag om een haalbare strategie te realiseren door samen aan de beleidsknoppen te draaien (bijvoorbeeld aantal verkopen en streefhuur).

Meteen aan de slag?

Meteen aan de slag met de financiële haalbaarheid CO2-neutraal? Via onderstaand formulier kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen. Het enige dat wij van u nodig hebben is één (of meerdere) ingevulde routekaart(en) CO2-neutraal, de meest recente meerjarenprognose (dPi) en enkele beleidsuitgangspunten. Heeft u nog vragen of wilt u sparren over de mogelijkheden voor uw corporatie op het gebied van duurzaamheid? Neem dan contact op met onze adviseurs, zij helpen u graag verder.

Vrijblijvende offerte financiële haalbaarheid CO2-neutraal

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Telefonisch sparren?
Jeroen Dungelmann
Senior adviseur woningcorporaties
Jeroen Dungelmann is sparringpartner rondom de financiële haalbaarheid van uw duurzaamheidsbeleid.

Typ hier uw vraag...