DrieCompartimentenModel: een financieel sturingskader

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

De noodzaak om een duurzaam prestatiemodel te realiseren wordt breed onderkend. Het DrieCompartimentenModel 2.0 maakt het mogelijk om vanuit de eigen financiële doelstellingen te sturen op het borgen van een duurzaam prestatiemodel en daarmee een evenwichtig investeringsniveau. Het stelt u in staat als een rentmeester in lengte van jaren uw maatschappelijke rol te blijven vervullen.

Sturen op eigen kasstromen

Hoe gaat dit in zijn werk? In het DrieCompartimentenModel staan de eigen kasstromen centraal. Zo is het mogelijk om vanuit de eigen financiële doelstellingen te sturen op het borgen van een duurzaam prestatiemodel.

In dit model onderscheiden we drie compartimenten:

  1. de exploitatie van de bestaande woningportefeuille
  2. de transformatie via vervangingsnieuwbouw vanwege sloop en verkoop
  3. de uitbreiding via nieuwbouw voor de groei van de woningportefeuille

Elk compartiment kent daarbij zijn eigen financiële kader. Hiermee krijgt u inzicht waarvoor u de leningportefeuille uitbreidt.

Het Saldo instandhouding is daarbij het centrale begrip. Dit saldo geeft aan u of extra moet lenen voor de instandhouding (kwantitatief en kwalitatief) van de woningportefeuille. Als dit saldo structureel negatief is, heeft u geen duurzaam prestatiemodel.

het DrieCompartimentenModel

Wilt u weten hoe het precies werkt? Bekijk het rapport over het DrieCompartimentenModel. Wilt u meer weten over de achtergrond, de werking en de toepassing van het model? Stel uw vraag via onderstaand formulier of neem contact op met Johan Conijn.

Alvast zelf aan de slag met het Excelmodel?

We hebben samen met 15 woningcorporaties een Excelmodel van het DrieCompartimentenModel ontwikkeld. Wij stellen dit model graag beschikbaar, zodat u relatief eenvoudig vanuit uw eigen meerjarenprognose een analyse kunt maken over uw financiële situatie op lange termijn. De resultaten geven inzicht of er sprake is van een duurzaam prestatiemodel en vormen de basis voor een goed gesprek met collega’s en met externe belanghouders. Het is daarmee direct een handvat voor uw financiële sturing. Vraag het Excelmodel hier aan.

Behoefte aan praktische inzichten?

Heeft u behoefte aan extra inzicht in een doorrekening van uw eigen meerjarenprognose of aanvullende scenario’s? Dan is het CorporatiePrognoseModel een geschikt hulpmiddel. Deze rekentool geeft snel en overzichtelijk inzicht in alle relevante uitkomsten van diverse scenario’s, waaronder ook de uitkomsten op basis van het DrieCompartimentenModel. De doorrekeningen en conclusies uit het rapport geven u handvatten en maken het mogelijk om de discussie op strategisch niveau te voeren. Lees hier meer over dit model.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het DrieCompartimentenModel

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...