Mindmap coronavirus voor de langdurige zorg; een nadere toelichtingCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Om de mogelijke financiële effecten van de coronacrisis voor de langdurige zorg in kaart te brengen heeft Finance Ideas onderstaande mindmap afgelopen maand ontwikkeld. Handige informatie die u handvatten geeft bij het opstellen van een impactanalyse. In de mindmap worden de vier voornaamste effecten van de coronacrisis benoemd. Dit zijn effecten op de bedrijfsvoering, meer ziekte, sociaal maatschappelijke effecten en economische onzekerheid. Jeroen Lindeboom licht de belangrijkste effecten voor ons toe.

Hoe kunt u deze mindmap gebruiken?

Deze mindmap weerspiegelt het mogelijk effect van de coronacrisis op uw jaarrekening en vormt daarnaast een handige tool bij het opstellen van een position paper voor uw accountant, Raad van Toezicht of externe financiers of bij het opstellen van een impactanalyse. Deze analyse helpt u bij het creëren van inzicht in de verwachte financiële impact van de coronacrisis op uw zorginstelling.

Effect op de bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van uw zorginstelling wordt door de coronacrisis op meerdere vlakken geraakt. Ten eerste wordt de personeelsinzet geraakt door de coronacrisis. Door een stijging van de productie ligt de werkdruk door de crisis aanzienlijk hoger waardoor de kans bestaat dat er meer tijdelijk personeel ingehuurd dient te worden. Tevens dienen er aparte corona-afdelingen te worden gecreëerd binnen zorginstellingen en neemt het gebruik en de prijs van medische hulpmiddelen toe. Daarnaast is er een verbeterde onderhandelingspositie voor het zorgpersoneel bij de CAO-onderhandelingen en is er sprake van een coronabonus. Deze zaken brengen allemaal additionele kosten met zich mee. In zijn totaliteit heeft dit impact op de financiële ratio’s. Lees ook meer over deze effecten in de resultaten van de Financiële Zorgthermometer.

Meer ziekte

Voor uw zorginstelling leidt meer ziekte tot een hoger verzuimpercentage. Hierdoor wordt er meer tijdelijk personeel ingehuurd en wordt de werkdruk voor het aanwezige personeel vergroot. Daarnaast kan uw instelling in aanraking komen met oversterfte, wat kan leiden tot een lagere bezettingsgraad en daardoor directe financiële gevolgen kan hebben.

Sociaal maatschappelijke effecten

De huidige anderhalve meter samenleving brengt voor uw zorginstelling verschillende effecten met zich mee. Zo worden er minder indicaties gesteld en neemt het aantal behandelingen af. Dit heeft een direct effect op de zorgopbrengsten. Als tegenhanger hierop zorgt de anderhalve meter samenleving voor een versnelde digitalisering binnen de zorg. Hiermee kan zorg efficiënter worden geleverd. De crisis leidt er tevens toe dat er geen gebruik kan worden gemaakt van bepaalde voorzieningen (dagbesteding, restaurant, kapper, etc.) binnen uw zorginstelling. Dit heeft een direct effect op uw opbrengsten. Tezamen hebben deze effecten allemaal impact op de financiële ratio’s.

Economische onzekerheid

De grootste macro-economische factor waar u als zorginstelling mee te maken heeft is de toegenomen onzekerheid. Dit leidt tot meer terughoudendheid bij de banken en hogere rentes, waardoor herfinancieren en het aantrekken van nieuwe financiering lastiger wordt. Daarnaast worden investeringen uitgesteld en treedt er vertraging op bij reeds lopende bouwprojecten. Dit zorgt voor een relatief hoger percentage verouderd vastgoed, wat leidt tot hogere instandhoudingskosten of additionele kosten voor tijdelijke huisvesting. Tot slot kan de crisis leiden tot een algehele economische recessie, wat invloed heeft op de zorgvraag, personeelswerving en beschikbare gelden vanuit de overheid.

Compensatie vanuit zorgkantoren en gemeenten

Met betrekking tot de genoemde effecten van de coronacrisis hebben zorgkantoren en gemeenten meerdere compensatieregelingen aangekondigd om zorginstellingen tegemoet te komen en om het negatieve effect van de coronacrisis op de financiële positie te neutraliseren. De maatregelen zijn onder andere gericht op: de financiering van extra kosten, de compensatie van omzetderving, het op peil houden van de liquiditeit en een tijdelijke versoepeling van de verantwoording.

Mindmap als routekaart voor impactanalyse

De mindmap geeft de mogelijke effecten van de coronacrisis weer en biedt handvatten bij het opstellen van een impactanalyse. Deze analyse maakt de mogelijke financiële impact van de coronacrisis op uw zorginstelling inzichtelijk. Ter ondersteuning hebben onze adviseurs een stappenplan opgesteld voor uw COVID-19 impactanalyse. Hierin worden stapsgewijs de mogelijke effecten en maatregelen inzichtelijk gemaakt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de financiële effecten van de coronacrisis voor de langdurige zorg

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Senior adviseur zorginstellingen
Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...