Waarom een COVID-19 impactanalyse opstellen + gratis stappenplanCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Het vertrouwen in de eigen gezondheid van zorginstellingen heeft met de coronacrisis een behoorlijke deuk opgelopen. Meer dan ooit is het belangrijk dat u zorgt dat uw organisatie financieel in control blijft. Het in kaart brengen van de consequenties van de coronacrisis is een impactanalyse geeft u inzichten en maakt financiële sturing mogelijk. Het geeft u ook een middel om proactief uw stakeholders te informeren en daarnaast de situatie zo volledig mogelijk in de jaarrekening te verwerken voor de bank en de account.

Zes stappen voor het uitvoeren van een COVID-19 impactanalyse

Om u hierbij te ondersteunen hebben onze adviseurs een stappenplan opgesteld voor het opstellen en uitvoeren van een COVID-19 impactanalyse. In het stappenplan worden stapsgewijs met verschillende scenario’s de negatieve effecten en mogelijke mitigerende effecten inzichtelijk gemaakt om tot een realistisch scenario te komen. Hiermee kunt u de financiële sturing binnen uw organisatie in deze onzekere tijden handhaven. Laat vrijblijvend uw gegevens achter en ontvang het stappenplan direct in uw mailbox.

"*" geeft vereiste velden aan

Ontvang het stappenplan direct in uw mailbox

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

3 redenen voor het opstellen van een COVID-19 impactanalyse

Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij om het coronavirus het hoofd te bieden. Ze leggen daarmee de hoogste prioriteit bij het garanderen van de zorg en veiligheid van haar patiënten en medewerkers. Het ministerie van VWS, gemeenten, de NZa, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben verschillende maatregelen geïntroduceerd om de financiële impact voor zorginstellingen zoveel mogelijk te beperken. Ook banken kunnen een cruciale rol spelen door te ondersteunen bij het op peil houden van de korte termijn liquiditeitspositie van de zorginstellingen. Ondanks deze maatregelen heeft het vertrouwen in de eigen gezondheid van zorginstellingen een behoorlijke deuk opgelopen blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer die onlangs is afgenomen bij financials uit de zorg.

Vanuit dit oogpunt is het waardevol om zowel van relevante individuele risico’s als gecombineerde risico’s (scenario’s) gerelateerd aan de uitbraak van het coronavirus de impact op de financiële continuïteit vast te stellen. We hebben de 3 belangrijkste redenen op een rij gezet.

#1: Zorg dat uw organisatie financieel in control blijft

Om als zorginstelling kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren, is het in de eerste plaats noodzakelijk dat uw organisatie financieel gezien in control is. Op financieel vlak betekent dit voldoende liquiditeit en het kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. De uitbraak van het coronavirus heeft de wereld in een kort tijdsbestek volledig op z’n kop gezet. De aannames die als uitgangspunt hebben gediend voor de begroting van 2020 en de bijbehorende meerjarenraming en liquiditeitsprognose zijn mogelijk niet meer van toepassing.

De mogelijkheid bestaat dat de voorgenomen besparingen voor het komende jaar op losse schroeven staan. Of dat u onverhoopt te maken krijgt met omzetderving en/of stijgende lasten, waardoor u minder liquide middelen opbouwt dan gepland. Dit heeft mogelijk niet alleen een impact op de korte termijn liquiditeit, maar ook op de lange termijn investeringsopgave. Door vroegtijdig de mogelijke risico’s en mitigerende maatregelen te identificeren (en door te rekenen in de meerjarenraming) bent u in staat vroegtijdig een mogelijk liquiditeitstekort te identificeren en bij te sturen.

#2:  Informeer proactief uw stakeholders

Een COVID-19 impactanalyse geeft u de mogelijkheid om relevante stakeholders te informeren over de financiële gezondheid van uw instelling. Uw huisbank is gebaat bij de financiële continuïteit van uw organisatie en de mogelijkheid bestaat dat zij een beroep zal doen op de informatieplicht om een aanvullende impactanalyse te ontvangen. Ook wanneer uw instelling aanvullende financiering wenst aan te trekken als gevolg van geplande noodzakelijke investeringen, zal de bank inzicht willen in de mogelijke impact van de corona-uitbraak op langere termijn. Tot slot kunt u ook vragen verwachten van bijvoorbeeld de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, gemeenten en verzekeraars/zorgkantoren. Met een impactanalyse laat u zien dat u in control bent en in staat bent om bij te sturen indien een noodscenario zich voordoet.

#3: Goedkeurende verklaring jaarrekening

Geeft ook de jaarrekening extra aandacht. Dit is een belangrijk onderdeel in de informatievoorziening richting banken. De jaarrekening is het belangrijkste instrument voor toetsing van de financiële convenanten en geeft daarmee een beeld van het weerstandsvermogen van uw instelling. De uitbraak van het coronavirus is een gebeurtenis na balansdatum (indien het boekjaar op 31 december wordt afgesloten). De mogelijkheid bestaat dat accountants aan zorgaanbieders vragen om een impactanalyse op te stellen en verzoeken om toelichting te geven op de mogelijke gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op het resultaat en de kasstromen van de zorgaanbieder. Hierin dienen ook eventuele externe compensatiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld van de overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meegenomen te worden. Daarnaast wordt ook van u verwacht dat u kunt aantonen dat de continuïteitsveronderstelling niet in het geding komt.

Heeft u vragen over het opstellen van de impactanalyse?

Aan de hand van het stappenplan kunt u de financiële sturing binnen uw organisatie in deze onzekere tijden handhaven. Bekijk hier welke zes stappen dit zijn. Om uw zorginstelling verder te helpen met alle vragen die nu op uw pad komen, hebben onze adviseurs een tijdelijke supportdesk opgezet voor al uw financieringsvraagstukken. Hier kunt u kosteloos terecht met praktische vragen of om even te sparren over de juiste aanpak met onze financiële experts. Stel uw vraag of neem direct contact op.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het opstellen van een impactanalyse

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...