Handboek Marktwaardering 2018 gepubliceerdCategorie Corporatie alert

Onderwerpen ,

Op woensdag 31 oktober is het nieuwe waarderingshandboek gepubliceerd. Het Handboek Marktwaardering 2018 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Hierin is vastgelegd op welke wijze toegelaten instellingen de waardering voor de jaarrekening van hun vastgoed in exploitatie op moeten stellen.

Als uitgangspunt voor de actualisatie van 2018 stonden de kernwoorden ‘continuïteit’ en ‘consistentie’ centraal. Daarbij is zoveel als mogelijk geprobeerd om de wijzigingen beperkt te houden. Het is gelukt om ingrijpende methodologische wijzingen te voorkomen en met parameteraanpassingen en tekstuele aanscherpingen te werken.

Belangrijkste wijzigingen

  • In het waarderingshandboek zijn de hoofdstukken over BOG/MOG en het hoofdstuk over Intramuraal vastgoed (ZOG) samengevoegd tot één hoofdstuk over BOG-MOG-ZOG.
  • In dit handboek is een hoofdstuk toegevoegd over de beleidswaarde. Dit hoofdstuk komt overeen met de bijlage bij het beoordelingskader van het WSW en de Aw, maar is op punten aangescherpt en explicieter gemaakt. Waaronder de verduidelijkingen uit de Q&A beleidswaarde van 18 september 2018.
  • De verplichting om in 2019 voor elke woning te beschikken over de gebruiksoppervlakte, vastgesteld conform de NEN 2580 meetinstructie of vergelijkbaar, wordt verschoven. Er wordt aansluiting gezocht bij de verplichting voor gemeenten om in 2021 tot een uniforme bepaling van de WOZ-waarde te komen. Dit betekent dat zowel gemeenten als toegelaten instellingen uiterlijk in 2021 (dus vóór 1 januari 2022) beschikken over de gebruiksoppervlakte conform de NEN 2580 of vergelijkbaar.

Tot slot zijn twee nieuwe bijlagen opgenomen

  • In het geval van een full taxatie dient de taxateur te verklaren dat de verstrekte informatie en/of documentatie voldoende aannemelijk is. Een dergelijke verklaring dient ook toegankelijk te zijn voor de Autoriteit woningcorporaties en de accountant. In bijlage 6 is derhalve een voorbeeld verklaring opgenomen.
  • In het geval van een waardeontwikkeling die meer dan 10% afwijkt van de verwachte marktwaarde, is een nadere analyse door de corporatie vereist. Dit kan leiden tot een vereiste nadere toelichting in de jaarrekening. De vereiste analyse en de daaruit voortvloeiende verwerkingswijze/toelichting in de jaarrekening zijn omschreven in bijlage 7.

Wat is er niet gewijzigd?

In 2018 is in opdracht van BZK ook een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de kosten van instandhoudingsonderhoud van woongelegenheden. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden nog niet in dit handboek opgenomen maar mogelijk, na verder onderzoek, wel in het volgende handboek 2019.

Meer weten over het Handboek Marktwaardering 2018

Heeft u vragen over de veranderingen binnen het Handboek Marktwaardering 2018? Of wilt u sparren over de invloed van deze veranderingen bij het opstellen van de jaarrekening? Onze adviseurs denken graag met u mee, zodat u snel en effectief de jaarrekening kunt indienen. Bekijk de mogelijkheden of neem contact op met onze adviseurs. Direct zelf aan de slag? Tijdens de training Jaarafsluiting en jaarrekening van de corporatie wordt ingegaan op de hoofdlijnen voor aanstaande jaarrekening en het proces daarbij.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...