Handreiking jaarrekening gepubliceerdCategorie Corporatie alert

Onderwerpen ,

Op 10 februari 2017 is via de website van Aedes de langverwachte handreiking toegelaten instellingen gepubliceerd. Dit document heeft als doel om corporaties handvatten te geven bij het opstellen van de jaarrekening.

Wat verandert er voor corporaties?

De jaarrekening 2016 van woningcorporaties verandert op een fors aantal onderdelen.

 • De meest in het oog springende is de verplichte overgang naar marktwaarde zoals beschreven in het waarderingshandboek. De handreiking gaat uitgebreid in op de verwerking van de marktwaarde in de jaarrekening. Voor de meeste corporaties is dit een zogenaamde stelselwijziging.
  • Belangrijke aandachtspunten zijn de definitie van DAEB en niet-DAEB bezit en complexindeling bij de waardering. Deze wijkt af van die van de kasstroomgenererende eenheid zoals die bij de bedrijfswaarde werd gehanteerd.
  • De herwaardering die ontstaat bij hogere waardering wordt per complex bepaald. Wel is het uitermate belangrijk dat de registratie zoveel als mogelijk op vhe-niveau plaatsvindt, bijvoorbeeld om latere verkopen goed te kunnen volgen.
  • Als gevolg van de veranderde waardering is ook de berekening van de fiscale positie (de latenties) in de jaarrekening veranderd. Deze worden in principe gevormd voor alle tijdelijke verschillen in waardering.
 • Ook de modellen die worden gehanteerd in de jaarrekening zijn gewijzigd. In december 2016 zijn deze in de Staatscourant gepubliceerd als bijlage 3 bij de RTIV. Het functionele model is voorgeschreven voor de winst- en verliesrekening, evenals de directe methode voor het kasstroomoverzicht. De modellen zijn overigens niet in de handreiking opgenomen.
 • Het afgelopen jaar zijn VoV-varianten veel in het nieuws geweest. De handreiking gaat uitgebreid in op de verwerking van de diverse varianten in de jaarrekening.

Zijn we er nu?

De afgelopen periode is gekenmerkt door een stortvloed aan publicaties en handreikingen. Toch is nog niet alles gepubliceerd. Bij de stelselwijziging moeten de vergelijkende cijfers over 2015 worden berekend. De indexen die hiervoor worden gebruikt, moeten nog worden gepubliceerd. Dit gaat vergezeld van een Q&A van het Ministerie.

Heeft u nadere vragen over het opstellen van de jaarrekening?

Finance Ideas biedt op verschillende manieren ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening:

 • Ondersteuning bij de berekening van de marktwaarde
 • Beoordeling van uw concept jaarstukken
 • Vragen over specifieke onderwerpen

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de handreiking jaarrekening

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...