Het gezamenlijk beoordelingskader is gepubliceerdCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Op donderdag 1 februari hebben Aw en WSW de consultatieversie van het gezamenlijk beoordelingskader gepubliceerd. Vanaf 2019 beoordelen Aw en WSW de corporaties volgens dit nieuwe beoordelingskader. Gedurende 2018 consulteren WSW en Aw de samenwerking. Belanghebbenden kunnen tot 1 april hun zienswijze indienen.

Wat verandert er?

Alle corporaties krijgen een basisbeoordeling. Een verdiepend onderzoek volgt alleen wanneer gesignaleerde risico’s of materialiteit daar aanleiding toe geven. Dit verdiepende onderzoek is er dan enkel op de onderwerpen met een verhoogd risico.

Doel van het beoordelingskader is om de beoordeling van corporaties effectiever en efficiënter te laten verlopen. Dit leidt tot een reductie van de gegevensopvraag en minder verantwoordingslast bij corporaties.

Drie beoordelingsonderwerpen

Het beoordelingskader bestaat uit drie beoordelingsonderwerpen:

Financiële continuïteit
Hierbij wordt gekeken naar de solvabiliteit, LTV, ICR en dekkingsratio. De bedrijfswaarde wordt vervangen door de beleidswaarde.

Het gezamenlijk beoordelingskader gepubliceerd

Bedrijfsmodel
Hierbij staat de portefeuillestrategie centraal en wordt beoordeeld op de beleidsvoornemens, het effect daarvan op de financiële continuïteiten en de omvang van het maatschappelijk bestemd vermogen.

Governance & Organisatie
Is de (financiële) sturing, beheersing en verantwoording van de corporatie effectief?

Heeft u vragen over het gezamenlijk beoordelingskader?

Neem contact op met onze adviseurs, zij helpen u graag verder. Benieuwd of uw organisatie voldoet aan het gezamenlijke beoordelingskader? Finance Ideas Academy biedt trainingen aan op zowel het gebied van control & compliance als op financiële sturing.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...