Impact van de coronacrisis op het ParkhuisCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Het Parkhuis is een zorginstelling gericht op ouderen in de regio Dordrecht. Zij biedt een breed pakket van wonen, welzijn en zorg. Het coronavirus heeft hard toegeslagen bij het Parkhuis. In iets meer dan een maand tijd is bij een ruime meerderheid van de bewoners op de hoofdlocatie van het Parkhuis een besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Hoge aantal besmettingen heeft mogelijk financiële gevolgen

Dit heeft geleid tot een verhoogde druk op de organisatie en voor onzekerheid gezorgd omtrent de mogelijke financiële gevolgen. Het Parkhuis kent namelijk een aanzienlijke investeringsopgave als gevolg van de nieuwbouw van haar hoofdlocatie. Deze nieuwbouw is reeds gestart en dit jaar staat de laatste fase gepland. Finance Ideas heeft het Parkhuis in het voortraject begeleid met het opstellen van een financieringsstrategie.

In het licht van het voorgenomen investeringsbesluit en de onzekerheid door de coronacrisis wenste het Parkhuis inzicht te krijgen in de financiële gevolgen, de bijsturingsmogelijkheden en de eventuele gevolgen voor het aangaan van verplichtingen. Onze adviseurs hebben het Parkhuis begeleid middels een analyse waarin dit uiteen wordt gezet.

In vier stappen een overzichtelijke rapportage

Om de financiële effecten van de coronacrisis inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van de door Finance Ideas ontwikkelde COVID-19 impactanalysetool. Deze tool geeft het Parkhuis in vier stappen een overzichtelijke rapportage.

Stap 1: Vaststellen financieel kader en meerjarenprognose

Allereerst is in afstemming met het Parkhuis haar financieel afwegingskader vastgesteld. Hier zijn de resultaten van de financiële analyse tegen afgezet. Vervolgens is in de eerste stap de meerjarenprognose van het Parkhuis geanalyseerd. In onderling overleg is een basisscenario vastgesteld welke het vertrekpunt voor de analyse heeft gevormd.

Stap 2: In kaart brengen impactscenario’s

In de tweede stap is in gezamenlijkheid met het Parkhuis een brainstormsessie georganiseerd om te komen tot een drietal impactscenario’s, variërend van een lage naar een hoge impact.  Deze  scenario’s zijn tevens uitgezet over tijd, waardoor de effecten op korte termijn, middellange termijn en lange termijn inzichtelijk zijn gemaakt. De effecten zijn vervolgens gekwantificeerd en de delta’s ten opzichte van het basisscenario zijn verwerkt in de meerjarenprognose en afgezet tegenover het financieel afwegingskader.

Stap 3: Inzicht in bijsturingsmogelijkheden

In stap drie zijn de diverse bijsturingsmogelijkheden van het Parkhuis geïnventariseerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen korte termijn en middellange termijn bijsturingsmogelijkheden. Beide varianten zijn gekwantificeerd en vervolgens is de impact hiervan op het beleid bepaald.

Stap 4: Het rapport

De conclusies en bevindingen uit de stappen twee en drie zijn in de laatste stap verwerkt in een overzichtelijke rapportage. De stappen zijn hieronder schematisch weergegeven:

In vier stappen een overzichtelijke rapportage

De rapportage is besproken in een sessie met de Raad van Toezicht van het Parkhuis 

In een bijeenkomst met de Raad van Toezicht van het Parkhuis is de rapportage door onze adviseurs toegelicht en zijn de conclusies en bevindingen gezamenlijk besproken. De Raad van Toezicht heeft in deze sessie aangegeven goed te zijn geïnformeerd door de rapportage. Ook gaven zij aan dat de analyse houvast biedt voor het toetsen en monitoren van de financiële continuïteit van de organisatie. De kant en klare impactanalyse heeft de Raad van Toezicht en het Pakhuis het benodigde vertrouwen gegeven om ook in deze tijd te investeren in de benodigde kwaliteit van zorgvastgoed.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw zorginstelling?

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met investeringsvraagstukken van zorginstellingen en het bepalen van de financierbaarheid op concernniveau. Hierbij weten zij hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en deze overzichtelijk vast te leggen in een besluitvormingsdocument dat geschikt is voor de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw zorginstelling? Stel ons een vraag of neem direct contact op met Jeroen Lindeboom

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de impact van de coronacrisis

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...