Home » Zorginstellingen » Financiële sturing » COVID-19 impactanalyse

COVID-19 impactanalyse

Een kant en klare COVID-19 impactanalyse voor uw stakeholders

COVID-19 heeft een impact op uw financiële huishouding. De gevolgen op korte termijn zijn vanuit noodzaak reeds inzichtelijk gemaakt inclusief een inschatting van de compensatie vanuit de steunmaatregelen. Maar hoe zit dat met de gevolgen op de middellange en lange termijn? Gevolgen die niet volledig gecompenseerd worden en mogelijk zelfs van structurele aard zijn. Wat zijn hiervan de consequenties en de impact op uw financiële positie? Enkele vragen waar niet alleen u, maar ook uw interne en externe stakeholders mee worstelen en antwoord op willen:

 • Wat is het effect van COVID-19 op de EBITDA?
 • Is de impact van korte duur of moet rekening worden gehouden met een structureel effect?
 • Welke impact heeft COVID-19 op het financieel strategisch beleid?
 • Zijn er voldoende liquide middelen om toekomstige investeringen te doen?
 • Hoe ontwikkelen de financiële convenanten zich?
 • Welke bijsturingsmogelijkheden zijn er en welke moeten er worden ingezet?

Wat is de meerwaarde van de COVID-19 impactanalyse tool

De impactanalyse geeft u antwoord op al deze vragen. U creëert heldere inzichten en onderbouwde adviezen, waarmee deze analyse een effectief instrument is voor het informeren en adviseren van de Raad van Bestuur en Raad van toezicht. Samen met u stellen we de diverse scenario’s vast. Vervolgens rekenen wij de scenario’s door in onze COVID-19 impactanalyse tool. Daarmee heeft u binnen een doorlooptijd van circa twee weken een overzichtelijke rapportage.

Welke scenario’s gaan we vaststellen?

In de huidige situatie is het logisch dat de realisatie sterk afwijkt van de prognose. De impact op de productie en de kosten worden deels gecompenseerd door de aangekondigde steunmaatregelen. Ofwel een groot deel van de impact is van tijdelijke aard en kan binnen afzienbare tijd worden hersteld. Er zijn echter ook gevolgen die meer tijd nodig hebben om te herstellen of zelfs van structurele aard zijn. Om die reden is het noodzakelijk om meerdere scenario’s op te stellen en door te rekenen.

De input voor deze scenario’s bestaat uit:

 • Door zorginstelling reeds opgestelde impactanalyse korte termijn (indien aanwezig)
 • Door Finance Ideas opgestelde mindmap en checklist

Aan de hand hiervan vertalen wij in gezamenlijkheid drie scenario’s naar uw specifieke situatie:

 • Scenario I: snel volledig herstel
 • Scenario II: vertraagd volledig herstel
 • Scenario III: vertraagd beperkt herstel

Wat zijn uw bijsturingsmogelijkheden?

Vervolgens rekenen wij de scenario’s door in onze impactanalyse tool. Hierbij vormt de meerjarenraming van de zorginstelling de basis. Tevens worden de bijsturingsmogelijkheden van de zorginstelling inzichtelijk gemaakt. Enkele voorbeelden zijn:

 • Verlagen PNIL
 • Verlagen onderhoud
 • Uitstellen investeringen
 • Vertragen duurzaamheidsopgave
 • Verhogen productiviteit

Samen met u stellen we twee bijsturingsscenario’s vast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe bijsturing op korte termijn en bijsturing voor de langere termijn met een bepaalde impact op het beleid. Met de doorrekening van de bijsturingsmogelijkheden op de drie impactscenario’s wordt vervolgens inzichtelijk of additionele bijsturing noodzakelijk is.

Uitkomsten worden gezamenlijk besproken in RvB en RvT

De uitkomsten worden gevisualiseerd en onderbouwd in een overzichtelijke rapportage. De rapportage sluit af met een conclusie en aanbevelingen ten aanzien van het vervolgproces. De uitkomsten van de COVID-19 impactanalyse worden gezamenlijk besproken. Eerst in de Raad van Bestuur en vervolgens in de Raad van Toezicht.

Meer weten over de COVID-19 impactanalyse?

Bent u benieuwd naar het plan van aanpak voor deze analyse? Of bent u benieuwd naar de kosten? Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel direct met onze adviseurs.

Vraag een vrijblijvende offerte aan of stel uw vraag

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Artikelen over COVID-19

  Telefonisch sparren?
  Daan van Houtum
  Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
  Daan van Houtum is sparringpartner bij impactanalyses en geeft u inzicht in de financiële positie van uw zorginstelling.

   Typ hier uw vraag...