Heleen Kremer

Heleen Kremer MSc

Adviseur zorginstellingen

Heleen Kremer heeft de Master Finance aan Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Voor haar masterscriptie heeft Heleen onderzoek gedaan naar de waarde van liquide middelen en de invloed van governance op de waarde kasgeld tijdens de coronacrisis. Bij Finance Ideas is Heleen actief als adviseur voor de zorg. Zij ondersteunt zorginstellingen met het begeleiden van meerjarenramingen, het opstellen van financiële analyses en het aantrekken van zowel geborgde of ongeborgde financiering.

Stuur Heleen een bericht

Berichten en publicaties van Heleen

Typ hier uw vraag...